Karjeras lēmums – kā to pieņemt un kas Tev var palīdzēt?

https://www.viaa.gov.lv/lv/karjeras-izveles-riks#karjeras-lemums-ka-pienemt-un-kas-tev-var-palidzet2020./2021. m.g.

Projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākumi (Nr.8.3.5.0/16/I/001).

Smaidoši skolēni pie galda, uz kura atrodas dažādi degustāciju produkti

2019.gada 25.martā 7. klašu skolēniem bija iespēja iepazīties ar SIA “Sēklu muss” darbību, ražošanas procesu un tajā nepieciešamajām profesijām.
Skolēni noklausījās stāstījumu par uzņēmuma darbību, izejvielu nodrošinājumu, ražošanas procesu un profesijām, kas nepieciešamas uzņēmumā, kā arī piedalījās meistarklasē – sēkliņu un žāvētu augļu bumbiņu vai batoniņu veidošana – ar mērķi iejusties profesionāļu lomā.
Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


9.klašu skolēni nodevās izglītības iespēju izpētei, apmeklējot Izglītības izstādi “Skola 2019”.
Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

Skolēns pie ieejas izstādē "Skola"

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kā darbojas uzņēmums?” AS MADARA Cosmetics 8.,9.klašu skolēniem no 2019.gada 25.februāra līdz 1.martam

Divi puiši pie galda ar kosmētikas produktu izejvielām

Meistarklase – aromātu iepazīšana un krēmu iejaukšana – ar mērķi iejusties profesionāļu lomā.
Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ceļš uz karjeru” 8.a, 8.b., 9.a klases skolēniem Čerkovska teātrī.

Trīs skolēni improvizē režisora vadībā

Skolēni noklausījās stāstījumu par lēmumu pieņemšanu karjeras ceļa veidošanai, veiksmēm un neveiksmēm. Pēc tam  bija teātra izrādes paņēmienu demonstrācija un iespēja skolēniem līdzdarboties, parādīt savas prasmes skatuves mākslā, improvizēt.
Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.