Informācija jaunajam mācību gadam

Tuvojoties mācību gada noslēgumam, Saeima pieņem lēmumu par mācību gada nepagarināšanu jaunāko klašu skolēniem

Lai gan sākotnēji tika paredzēts, ka pagarinātā Ziemas brīvlaika dēļ jaunāko klašu skolēniem tiks mainīts arī mācību gada beigu laiks, to pagarinot, saskaņā ar Saeimā 18. martā apstiprināto lēmumu par 2020./2021. mācību gada ilgumu, kā arī plānotajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 28 “Noteikumi par 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku”   mācību gads netiks pagarināts, tas noslēgsies 31. maijā.

Vairāk informācijas: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums


Par likumisko pārstāvju informēšanu

2016.gada 27.aprīlī stājās spēkā Eiropas Parlamenta un padomes regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kas ir jāpiemēro no 2018.gada 25.maija.
Lai nodrošinātu Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību ieviešanu Rīgas pilsētas pašvaldībā, tai skaitā un tieši izglītības iestādēs, Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, saskaņojot ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, ir sagatavojis informāciju attiecībā uz izglītības iestāžu veikto personas datu apstrādi. Lūdzam iepazīties ar pievienoto dokumentu: