Interešu izglītības programmas

Programmas kodsInterešu izglītības apakšjomaKolektīva/ Pulciņa nosaukums
AK020102 Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs 1. klašu tautas deju kolektīvs “Pumpurēni” 
AK020102 Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs 2. klašu tautas deju kolektīvs “Pumpurēni” 
AK020103 Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs 3.-4. klašu tautas deju kolektīvs “Pumpurēni” 
AK020104 Tautas deja, 5.-6.klašu tautas deju kolektīvs 5.-6. klašu tautas deju kolektīvs “Pumpurēni” 
AK020105 Tautas deja, 7.-9. klašu tautas deju kolektīvs 7.-9. klašu tautas deju kolektīvs “Pumpurēni” 
AK020110 Tautas deja, Jauniešu tautas deju kolektīvs Jauniešu deju kolektīvs “Dzīpars” 
AK010102 Kori, 1.-4.klašu koris 1. klašu koris 
AK010102 Kori, 1.-4.klašu koris 2.-4. klašu koris 
AK010103 Kori, 5.-9.klašu koris 5.-9. klašu koris 
AK010104 Kori, Zēnu koris 1.-6. klašu zēnu koris 
AK010202 Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis 2.-4. klašu ansamblis 
AK010203 Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis 5.-6. klašu ansamblis 
AK010203 Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis 7.-9. klašu ansamblis 
AK030100 Zīmēšana, gleznošana  1. klašu vizuālās mākslas pulciņš 
AK030100 Zīmēšana, gleznošana  2. klašu vizuālās mākslas pulciņš 
AK030100 Zīmēšana, gleznošana  3.-4. klašu vizuālās mākslas pulciņš 
AK030100 Zīmēšana, gleznošana  5.-9. klašu vizuālās mākslas pulciņš 
AK030700 Kokapstrāde Kokapstrāde 
AC000400 Skolas muzejs Skolas muzejs 
AT070100 Datorapmācība  Datorika 
AS023000 Aerobika Aerobika 1.-4. klasei 
AS010800 Volejbols Volejbols 5.-9. klasēm 
AS010200 Florbols Florbols 3.klasēm 
AS010200 Florbols Florbols 4.-6. klasēm 
AS010200 Florbols Florbols 7.-9. klasēm 
AS019999 Citas sporta spēles Sporta spēles 1. klasei 
AS019999 Citas sporta spēles Sporta spēles 2. klasei 
AS019999 Citas sporta spēles Sporta spēles 3. klasei 
AS019999 Citas sporta spēles Sporta spēles 4.-5. klasei 
AS023100 Vispusīgā fiziskā sagatavotība Stājas korekcijas grupa