Eiropas sociālā fonda projekts

“ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”
( Nr. 8.3.2.2/16/I/001 )

Informācija par projektu:

Eiropas Sociālā fonda projekts.
Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001
SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2022.
Projekta kopējais finansējums:  34 145 389.41 EUR
ES fondu līdzfinansējums: 29 023 581 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 5 121 808.41 EUR

Projekta kontaktpersona:
Sintija Birule
Tālr: 29506040
E-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv

https://www.visc.gov.lv/lv/projekts/atbalsts-izglitojamo-individualo-kompetencu-attistibai

Projekta mērķis, galvenās darbības un plānotie rezultāti:

Projekta mērķis

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Galvenās darbības

  • Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);
  • Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

Plānotie rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā vismaz 253 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai – ieviesušas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (tematiskās nometnes, konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā), u.c.) un tām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus.

Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskola 2021./2022. mācību gadā turpināja realizēt ESF projektu   “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.2.2./16/I/001)

Tā kā liela daļa 2020./2021.m.g.  notika attālināti, tad šajā mācību gadā atbalsts bija nepieciešams gandrīz visiem izglītojamajiem, jo bija nepieciešams kompensēt iepriekš daļēji apgūto mācību saturu, tādēļ projekta ietvaros akcents tika likts uz pasākumiem, kas nodrošinātu šādu atbalstu.

Pētniecības programmā skolēni veica dažādus eksperimentus un analizēja iegūtos rezultātus.

Mācību gada beigās projekta ietvaros tika nodrošināta arī palīdzība ukraiņu bērniem latviešu valodas apguvē.

Projekts turpināsies arī 2022./2023.m.g. Paredzēts īstenot pedagoga palīga pasākumus, mācīšanās grupas, turpināsies pētniecības programma.

Paredzēti arī interešu izglītības jomas pasākumi sadarbībā ar BJC “Daugmale”.

Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes:

 2021./2022.mācību gadā
Mācību satura jomā:Pedagogu palīgi / Otrais pedagogs (STEM jomā)
 Pedagogu palīgi / Otrais pedagogs (Multidisciplinārajā jomā)
 Mācīšanās grupa (STEM jomā)
 Pētniecības programma(STEM jomā)
 Pedagogu palīgi / Otrais pedagogs ( ārkārtas) (STEM jomā)
 Pedagogu palīgi / Otrais pedagogs  ( ārkārtas) (Multidisciplinārajā jomā)
 Mācīšanās grupa (ārkārtas)  (Multidisciplinārajā jomā)
 2020./2021. mācību gadā
Mācību satura jomā :  Nodarbības latviešu valodā
Praktiskās nodarbības pasaules iepazīšanai ar eksperimentu palīdzību
Pedagoga palīgs latviešu valodas stundās
Pedagoga palīgs matemātikas stundās
Ārpusstundu aktivitātes:Slidotapmācības programma- Profesionālās ievirzes izglītības iestāde “Hokeja skola ”Kurbads”
Nodarbības robotikā
Nodarbību cikls “Dizains”.  Ārpakalpojums SIA “Jave”.  Zoom nodarbības
 2019./2020. mācību gadā
Mācību satura jomāNodarbības latviešu valodā
Praktiskās nodarbības pasaules iepazīšanai ar eksperimentu palīdzību
Pedagoga palīgs latviešu valodas stundās
Pedagoga palīgs matemātikas stundās
Papildu nodarbības fizikā (AS)
Papildu nodarbības fizikā (VS/ZS)
Ārpusstundu aktivitātes :Slidotapmācības programma
Nodarbības robotikā
Izglītojošu pasākumu programma “Praktiskā astronomija”
Nodarbību cikls “Dizains”      
 2018./2019. mācību gadā
Mācību satura jomā:            1)Nodarbības individualizētam mācību atbalstam izglītojamiem, kuriem nepieciešams logopēda atbalsts
2)Nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc mācību stundām matemātikā 2.-7.klasēs
3)Nodarbību cikls  “Ugunsdrošība ikdienā” 3.-4.klasēm (sadarbība ar  BJC “Daugmale”) 4)Pedagoga palīgs latviešu valodas stundās
5)Pedagoga palīgs matemātikas stundās
6)Praktiskās nodarbības pasaules iepazīšanai ar eksperimentu palīdzību 3.-7.klasēs Mācību vizīte Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā 3.-6.klasēm
7) Fizikas gads. Individualizētais pedagoga atbalsts.
8) Fizikas gads. Individuālais pedagoga darbs ar talantīgiem izglītojamiem
Ārpusstundu aktivitātes:      1) Animācijas darbnīca (sadarbībā ar TJN “Annas 2”
2) Dambretes pulciņa nodarbības (sadarbībā ar mācību centru- SIA  “Amats un dizains”)
3) Vides izglītības konkursu cikls (augi, dzīvnieki, procesi dabā utml.) (sadarbībā ar Bērnu un jauniešu vides izglītības centru “Rīgas Dabaszinību skola”)
4) Nodarbību cikls par veselīgu dzīvesveidu  (sadarbībā ar TJN “Annas 2”)
5) Sadarbības partneris. Slidotapmācības programma (sadarbībā ar nodibinājumu “Hokeja klubs PRIZMA” un Profesionālās ievirzes sporta skolu “Pārdaugava”)
6) Sadarbības partneris. Robinsons – jaunais dabas pētnieks (sadarbībā ar biedrību “Izdzīvošanas skola”)  
 2017./2018. mācību gadā
Mācību satura
jomā:            
1)Nodarbības individualizētam mācību atbalstam izglītojamiem, kuriem nepieciešams logopēda atbalsts
2)Nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc mācību stundām matemātikā 2.-7.klasēs
3)Nodarbību cikls  “Ugunsdrošība ikdienā” 3.-4.klasēm (sadarbība ar  BJC “Daugmale”) 4)Pedagoga palīgs latviešu valodas stundās
5)Pedagoga palīgs matemātikas stundās
6)Praktiskās nodarbības pasaules iepazīšanai ar eksperimentu palīdzību 3.-7.klasēs
Ārpusstundu
aktivitātes:      
1)Dambretes pulciņa nodarbības (sadarbībā ar mācību centru- SIA  “Amats un dizains”) 2)Vienas dienas tūrisma pārgājiens Līgatnes apkaimē  (sadarbībā ar BJC „Rīgas Skolēnu pils”)
3)Vides izglītības konkursu cikls (augi, dzīvnieki, procesi dabā utml.) (sadarbībā ar Bērnu un jauniešu vides izglītības centru “Rīgas Dabaszinību skola”)
4)Konkurss 3. un 6. klases izglītojamiem par pētniecību dabaszinībās un matemātikā (sadarbībā ar Bērnu un jauniešu vides izglītības centru “Rīgas Dabaszinību skola” un Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmisko centru)
5) Nodarbības mobilajā demonstrāciju laboratorijā “TehnoBuss” ( Šis bija papildus piedāvājums ārpus APP)


Noslēdzies projekts Labbūtības ceļakarte skolā

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023.gadam ietvaros.

Pēc skolēnu rudens brīvlaika līdz pat 1.semestra noslēgumam skolā tika realizēts projekts “Labbūtības ceļa karte skolā”.
Ar sarūgtinājumu jāatzīst, ka arī šajā gadā bija laiks, kad skolēniem vajadzēja mācīties attālināti noteiktās karantīnas dēļ un tas  izmainīja paredzēto pasākumu norisi un plānotos laikus, bet neskatoties uz visām grūtībām novembris un decembris skolā pagāja rosīgi. Tika plānots, skaitļots un pirkts, tika domāts kā apmānīt Covid-19, lai radītu omulību skolā un izdotos visiem parādīt, ka, ja strādājam un domājam kopā, tad viss izdosies! Lielā kopā sanākšana gan neizdevās, jo bija jāievēro burbuļi un ceļi, virzieni un gaiteņi, ierašanās un došanās prom no skolas. Tomēr, pateicoties pašpārvaldes dalībnieku idejām varējām realizēt savas ieceres:

  • Labiekārtojām pašpārvaldes telpu. Tagad tur varēs atvilkt elpu un kavēties sarunās ērti atlaižoties sēžammaisos;
  • Decembris pagāja trakulīgajā Omulības nedēļā. Mēs pat necerējām, ka iesaistīsies tik daudzi. Ļoti ceram, ka tas palīdzēja vieglāk pārdzīvot spraigās semestra noslēguma dienas
  • Esam priecīgi, ka varējām sagatavot plakātus!
  • 7.klašu saliedēšanas pasākumu kopā ar “Piedzīvojuma garu” nācās atlikt vairākas reizes. Attālinātais mācību process un mājsēde darīja savu…
  • Sagatavojām spēļu un saliedēšanas pasākumus 4.klašu skolēniem “Ziemassvētki” ar veselīgiem našķiem.

Pašpārvaldes dalībnieki cieši cer, ka pienāks laiks, kad visi varēs satikties klātienē bez ierobežojumiem, pārrunāt savas šaubas, dalīties ar stāstiem par veiksmēm, uzmundrināt vienam otru un plānot turpmākos darbus, lai celtu savu un visu skolas skolēnu labbūtību!

Šis projekts ne tikai deva zināšanas un prasmes kā uzrakstīt un realizēt projektu, bet arī parādīja kā rīkoties, saskaroties gan ar grūtībām, gan meklējot risinājumus.

Paldies visiem atbalstītājiem, iedvesmotājiem, ideju ģeneratoriem, pesimistiem un optimistiem! Bez jums mēs to nespētu!


Apstiprināts projekts Labbūtības ceļakarte skolā

2021.gada jūnija sākumā skolas pašpārvaldēm bija iespējams pieteikties līdz 1000 eiro finansējuma saņemšanai projekta “Labbūtības ceļakartes” ieviešanai savās skolās. Projekta mērķis bija stiprināt pašpārvaldēs esošo jauniešu un atbalsta personu–skolotāju kompetenci psihoemocionālās veselības, vienaudžu atbalsta, iniciatīvas un pārmaiņu vadības jautājumos.

Augusta beigās 4 skolas pašpārvaldes dalībnieki – Beatrise Čable, Elizabete Aizgireviča, Kate Skutele un Paula Krista Sproģe piedalījās klātienes mācībās Ogrē par emocionālās kompetences stiprināšanu, dalībnieki apguva zināšanas par psihoemocionālo veselību, vienaudžu atbalsta formām, iniciatīvas attīstīšanu un projekta iesniegšanu, pārmaiņu vadību, kā arī  izstrādāja savas skolas Labbūtības ceļakarti – labsajūtas celšanas plānu savas skolas kopienai.

Skolas iesniegtais projekts tika apstiprināts!


Projekta "PuMPuRS" logo
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai
ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

PuMPuRS – Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Šajā pavasarī skolā sadarbībā ar Biedrību Piedzīvojuma Gars notika projekts ‘Vienradzis atgriežas skolā’.
Ar Andreja Pumpura 11. pamatskolu un jauniešu vecākiem jau esam sadarbojušies iepriekš projekta ‘’Vienradzis’’ ietveros, kad strādājām ar tagad jau skolu pabeigušu klasi, kuras jaunieši šobrīd mācās citās skolās 11. klasē. ‘’Vienradzis’’ toreiz bija 8. klases vecāku iniciatīva. Piesaistot Piedzīvojuma Garu, citu vecāku, skolotāju un direktores atbalstu, tika uzsākts darbs ar klases papildus saliedēšanu.  Jauniešu uzvedība soli pa solim mainījās un ar šo projektu atgriezāmies skolā šajā pavasarī un iesaistījām bijušos Vienradža projekta jauniešus, tā arī paplašinot projekta ietekmi uz citu skolu 11. klasēm.
Projekta laikā mēs strādājām ar Andreja Pumpura 11. pamatskolas 3 klasēm (viena 9. klase, viena 8. klase un viena 5. klase), lai pilnveidotu skolēnu spēju sadarboties komandā un lai viņi iegūtu iemaņas un zināšanas par vērtībās balstītu līderību. Projekta laikā, katrai klasei individuāli tika izveidoti 4-6 saliedēšanas pasākumi ar kulmināciju Mangaļsalā ar klases saliedēšanas pasākumu.
Pasākumu galvenais mērķis bija palīdzēt jauniešiem apzināties savu lomu kolektīvā, savas vērtības, savas stiprās puses, kā arī raisīt pašiniciatīvu klases kolektīvā.


2017./2018. m.g. skola uzsāk īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 3712

Skolēna veidots globuss

Projekta ietvaros 2017./2018. m.g.  notiek dažādas aktivitātes:

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam skolēniem, kuriem nepieciešams logopēda atbalsts
Nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc mācību stundām matemātikā 2.-7.klasēs
Nodarbību cikls  “Ugunsdrošība ikdienā” 3.-4.klasēm (sadarbība ar  BJC “Daugmale”)
Pedagoga palīgs latviešu valodas stundās
Pedagoga palīgs matemātikas stundās
Praktiskās nodarbības pasaules iepazīšanai ar eksperimentu palīdzību 3.-7.klasēs
Dambretes pulciņa nodarbības (sadarbībā ar mācību centru- SIA  “Amats un dizains”)
Vienas dienas tūrisma pārgājiens Līgatnes apkaimē  (sadarbībā ar BJC „Rīgas Skolēnu pils”)
Vides izglītības konkursu cikls (augi, dzīvnieki, procesi dabā utml.) (sadarbībā ar Bērnu un jauniešu vides izglītības centru “Rīgas Dabaszinību skola”)
Konkurss 3. un 6. klases izglītojamiem par pētniecību dabaszinībās un matemātikā (sadarbībā ar Bērnu un jauniešu vides izglītības centru “Rīgas Dabaszinību skola” un Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmisko centru)
Nodarbības mobilajā demonstrāciju laboratorijā “TehnoBuss”

Projekts turpināsies arī 2018./2019.m.g. , kad paredzēti arī jauni pasākumi:

Mācību vizīte Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā 3.-6.klasēm
Nodarbības individualizētam mācību atbalstam “Saistošā fizika” 2.-7.klasēm (sadarbībā ar BJC „Rīgas Skolēnu pils” )
Nodarbību cikls  elektronikā un robotikā 1.-4.klasēm (
Nodarbību cikls “Bioloģiskajā daudzveidībā” 2.-6.klasēm
Animācijas darbnīca (sadarbībā ar TJN “Annas 2”)
RADOŠĀS DARBNĪCAS Sadarbībā ar Rīgas Jauno Tehniķu centru.  Praktiskas darbības nostiprinot mācību stundās un pulciņos apgūto
Nodarbību cikls par veselīgu dzīvesveidu  (sadarbībā ar TJN “Annas 2”)
Slidotapmācības programma (sadarbībā ar nodibinājumu “Hokeja klubs PRIZMA” un Profesionālās ievirzes sporta skolu “Pārdaugava”)”