Projekta "Latvijas skolas soma" logo

Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas īstenotie “Skolas somas” pasākumi 2020./2021. m.g. I semestrī

PasākumsKlase/ klašu grupa
1.Mākslas nodarbība “Glezniecība tradicionāli un netradicionāli” Mākslinieces Aijas Princes un Daigas Kaufmanes mākslas studija1. kl.
2.Leļļu izrāde “Zivs cepure”. Biedrība “Latvijas leļļu teātru klubs”2. kl.
3.Teātra izrāde “Baltā grāmata”. Dearty Deal teatro. SAVIENOJUMS biedrība3. kl.
4.Stikla mākslas meistarklase. Stikla studija “Glass Point”4. kl.
5.Muzikālā darbnīca ritma un skaņu pasaulē. Nila Īles mūzikas studija.5. kl.
6.Muzikālā darbnīca ritma un skaņu pasaulē. Nila Īles mūzikas studija.4.a kl.
7.Muzikālā darbnīca ritma un skaņu pasaulē. Nila Īles mūzikas studija.6. kl.
8.Dokumentālā animācijas filma “Mans mīļākais karš”. Ego Media (Latvija), Bivrost Film (Norvēģija)5.-6. kl.
9.Dokumentālā animācijas filma “Mans mīļākais karš”. Ego Media (Latvija), Bivrost Film (Norvēģija)7.-9. kl.
10.Animācijas filma “Kaķīša Dzirnavas”. Studija Dauka, režisore R.Stiebra1.-4. kl.

Uzsākot 2018./2019. mācību gadu, 6. septembrī tika atklāta Latvijas valsts simtgades iniciatīva “Latvijas skolas soma”
 Atklāšanas pasākumā piedalījās arī mūsu skolas skolēni .


Projekta "PuMPuRS" logo
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai
ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

PuMPuRS – Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Šajā pavasarī skolā sadarbībā ar Biedrību Piedzīvojuma Gars notika projekts ‘Vienradzis atgriežas skolā’.
Ar Andreja Pumpura 11. pamatskolu un jauniešu vecākiem jau esam sadarbojušies iepriekš projekta ‘’Vienradzis’’ ietveros, kad strādājām ar tagad jau skolu pabeigušu klasi, kuras jaunieši šobrīd mācās citās skolās 11. klasē. ‘’Vienradzis’’ toreiz bija 8. klases vecāku iniciatīva. Piesaistot Piedzīvojuma Garu, citu vecāku, skolotāju un direktores atbalstu, tika uzsākts darbs ar klases papildus saliedēšanu.  Jauniešu uzvedība soli pa solim mainījās un ar šo projektu atgriezāmies skolā šajā pavasarī un iesaistījām bijušos Vienradža projekta jauniešus, tā arī paplašinot projekta ietekmi uz citu skolu 11. klasēm.
Projekta laikā mēs strādājām ar Andreja Pumpura 11. pamatskolas 3 klasēm (viena 9. klase, viena 8. klase un viena 5. klase), lai pilnveidotu skolēnu spēju sadarboties komandā un lai viņi iegūtu iemaņas un zināšanas par vērtībās balstītu līderību. Projekta laikā, katrai klasei individuāli tika izveidoti 4-6 saliedēšanas pasākumi ar kulmināciju Mangaļsalā ar klases saliedēšanas pasākumu.
Pasākumu galvenais mērķis bija palīdzēt jauniešiem apzināties savu lomu kolektīvā, savas vērtības, savas stiprās puses, kā arī raisīt pašiniciatīvu klases kolektīvā.


2017./2018. m.g. skola uzsāk īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 3712

Skolēna veidots globuss

Projekta ietvaros 2017./2018. m.g.  notiek dažādas aktivitātes:

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam skolēniem, kuriem nepieciešams logopēda atbalsts
Nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc mācību stundām matemātikā 2.-7.klasēs
Nodarbību cikls  “Ugunsdrošība ikdienā” 3.-4.klasēm (sadarbība ar  BJC “Daugmale”)
Pedagoga palīgs latviešu valodas stundās
Pedagoga palīgs matemātikas stundās
Praktiskās nodarbības pasaules iepazīšanai ar eksperimentu palīdzību 3.-7.klasēs
Dambretes pulciņa nodarbības (sadarbībā ar mācību centru- SIA  “Amats un dizains”)
Vienas dienas tūrisma pārgājiens Līgatnes apkaimē  (sadarbībā ar BJC „Rīgas Skolēnu pils”)
Vides izglītības konkursu cikls (augi, dzīvnieki, procesi dabā utml.) (sadarbībā ar Bērnu un jauniešu vides izglītības centru “Rīgas Dabaszinību skola”)
Konkurss 3. un 6. klases izglītojamiem par pētniecību dabaszinībās un matemātikā (sadarbībā ar Bērnu un jauniešu vides izglītības centru “Rīgas Dabaszinību skola” un Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmisko centru)
Nodarbības mobilajā demonstrāciju laboratorijā “TehnoBuss”

Projekts turpināsies arī 2018./2019.m.g. , kad paredzēti arī jauni pasākumi:

Mācību vizīte Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā 3.-6.klasēm
Nodarbības individualizētam mācību atbalstam “Saistošā fizika” 2.-7.klasēm (sadarbībā ar BJC „Rīgas Skolēnu pils” )
Nodarbību cikls  elektronikā un robotikā 1.-4.klasēm (
Nodarbību cikls “Bioloģiskajā daudzveidībā” 2.-6.klasēm
Animācijas darbnīca (sadarbībā ar TJN “Annas 2”)
RADOŠĀS DARBNĪCAS Sadarbībā ar Rīgas Jauno Tehniķu centru.  Praktiskas darbības nostiprinot mācību stundās un pulciņos apgūto
Nodarbību cikls par veselīgu dzīvesveidu  (sadarbībā ar TJN “Annas 2”)
Slidotapmācības programma (sadarbībā ar nodibinājumu “Hokeja klubs PRIZMA” un Profesionālās ievirzes sporta skolu “Pārdaugava”)”