Aktualitātes

Stundu izmaiņas 1. – 3. klasēm


Stundu izmaiņas 4. – 9. klasēm


RĪCĪBAS ALGORITMS, JA ANDREJA PUMPURA RĪGAS 11. PAMATSKOLĀ IR APSTIPRINĀTS POZITĪVS COVID-19 GADĪJUMS


Mainīti stundu sākuma un beigu laiki

Stundas1.-3. klases
Lastādija
0.7.30 – 8.10
1.8.15 – 8.55
2.9.05 – 9.45
3.10.00 – 10.40
Pusdienas
1.abc,
10.40 – 11.00
4.11.00 – 11.40
Pusdienas
2.abcd
11.40 – 12.00
5.12.00 – 12.40
Pusdienas
3.abc
12.40- 13.00
6.13.00 – 13.40
7.13.55 – 14.35
8.14.50 – 15.30
9.15.40 – 16.20
10.16.30 – 17.10
Stundas4.-9. klases
Pumpurs
0.7.30 – 8.10
1.8.15 – 8.55
2.9.05 – 9.45
3.10.00 – 10.40
Pusdienas
4.abc, 5.ac, 6.c
10.40 – 11.00
4.11.00 – 11.40
Pusdienas
5.bd, 6.ab, 7.bc
11.40 – 12.00
5.12.00 – 12.40
Pusdienas
7.a, 8.abc, 9.ac
12.40- 13.00
6.13.00 – 13.40
7.13.55 – 14.35
8.14.50 – 15.30
9.15.40 – 16.20
10.16.30 – 17.10

No 22.11.2021. mācību process visām klasēm tiek organizēts klātienē.


Informācija par testēšanu

No 22.novembra nevakcinēto un nepārslimojušo izglītojamo testēšana turpinās atbilstoši laboratoriju noteiktajam grafikam ar siekalu pūļa testiem un papildus visu izglītojamo, t.sk. pārslimojušo un vakcinēto testēšana ar ātrajiem  Covid -19 antigēna testiem pēc IZM noteiktās shēmas.


Noteikumi par 2021./2022. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku(saite)


Informācija par Valsts pārbaudes darbiem

Valsts pārbaudes darbu grafiks 2021./2022. m.g. (saite)