Aktualitātes

Kļūst dzīvības siltums par sveci,
Kas gaismu ir beigusi liet.
Mīļš cilvēks
Kad projām

Mūžībā iet.

(K.Apšukrūma)

Dziļās skumjās paziņojam, ka mūžībā devusies Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas skolotāja Daina Bleive.

Paldies, Daina, ka sava mūža 24 gadus esi veltījusi Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas skolēniem. Šī bija tava pirmā un galvenā darba vieta. Ar prieku un mīlestību mācīji bioloģiju un ķīmiju. Vienmēr atradi laiku papildus ar viņiem pastrādāt un iemācīt to, ko viņi nesaprata. Tu biji superforša kolēģe. Vienmēr atsaucīga, izdarīga, laipna, ar humoru un labestību. Paldies par interesantām, radošām un aizrautīgām stundām, par godprātību un patriotismu, par nesavtību un sirsnību. Paldies par toleranci un smaidu, ar kādu Tu mācēji iziet no viskutelīgākās situācijas. Tu biji skolotāja, pie kuras tiecās skolēni, kura atrada kopēju valodu  pat ar vislielāko palaidni. Paldies! No sirds PALDIES!

Dainīt, skumstam, asaras līst tinot atmiņu kamolu…

Visdziļākā līdzjūtība ģimenei, radiem, draugiem un kolēģiem.

Ar cieņu, 
Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas direktore Renāte Linde

Es tagad aizeju, bet ne jau prom, Es aizeju tepat – ar citām puķēm, citu sauli, Ar citu zemi parunāt.
(M.Zviedre)

Atvadīšanās no Dainas Bleives 23.10.2021. pl. 11.00 Piragovu kapos Mērdzenes pag.


Stundu izmaiņas 1. – 3. klasēm


Stundu izmaiņas 4. – 9. klasēm


Karjeras nedēļa 2021


No 23. līdz 29. septembrim skolā tiek organizēta izstāde

“Rudentiņš – bagāts vīrs”

– 1.-3.kl. Lastādijas ābeļdārzā
– 4.-9.kl. Pumpura pagalmā

Priecāsimies visi kopā!

Dabaszinību skolotāji un klašu audzinātāji

Izstādes attēli pasākumu fotogalerijā (saite)


22. septembrī –  piemiņas brīdis Lielajos kapos pie Andreja Pumpura atdusas vietas.Turpmāk mācību procesā drīkst piedalīties tikai tie skolēni, kuriem būs negatīvs Covid-19 tests, vai arī kuri varēs uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

MK noteikumu grozījumi:Noteikumi par 2021./2022. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku(saite)


Izglītības iestāžu darbinieku vakcinācija – mācību satura apguve drošā vidē klātienē

Covid-19 ir vīrusa infekcijas slimība ar ļoti augstu lipīguma pakāpi, kura pirms pusotra gada pasaulē izraisīja pandēmiju, kas joprojām ietekmē visas pasaules sabiedrības ierasto dzīves ritmu, ikviena cilvēka personīgo dzīvi un sabiedriskās aktivitātes. Vīruss ir dzīvs organisms un darbojas kā parazīts, kuram, lai dzīvotu un turpinātu savu dzīves ciklu, ir nepieciešams saimnieka organisms – šīs infekcijas gadījumā tas ir cilvēks. Vakcinēts cilvēks, kuram pret šo vīrusu izveidojušās antivielas, nomāc vīrusa veidošanos cilvēka organismā vai pilnībā vīrusu iznīcina. Vīruss iet bojā vai novājinās, un līdz ar to tiek pārtraukta vīrusu pārvietošanās ķēde no viena cilvēka uz otru un vīrusu cirkulācija sabiedrībā. 

Pasaulē ir bijušas daudzas pandēmijas, un tikai vakcinācija ir likvidējusi tādas saslimšanas kā bakas, poliomielīti, samazinājusi saslimšanu ar daudzām bērnu infekcijas slimībām pasaulē. Aicinām izglītības iestāžu darbiniekus būt sociāli atbildīgiem un vakcinēties, lai atjaunotu iespēju sev un pārējiem kolēģiem organizēt kvalitatīvu izglītības procesu klātienē. Izmantojiet ātrāko iespēju, kāda šobrīd ir pieejama, lai pārtrauktu vīrusu pārvietošanās ķēdi, un vakcinējieties!

Zvaniet pa bezmaksas informatīvo vakcinācijas tālruni 8989, lai ar operatoru palīdzību izvēlētos konkrēto vakcinācijas vietu un laiku! 
Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

Ārkārtas situācijas laikā
1	Mācību stundas tiešsaistē tiek organizētas, izmantojot Zoom platformu.
2	Saziņai izmantojam e-klases dienasgrāmatu un e-klases pastu.
3	E-klases dienasgrāmatas mājasdarbu sadaļā skolotājs ne vēlāk kā iepriekšējā dienā ievieto informāciju par stundā veicamajiem uzdevumiem un nepieciešamajiem resursiem.
4	Fakultatīvo nodarbību laikā skolotājs ir pieejams saziņai Zoom platformā.
5	Konsultācijas notiek pēc  skolas izstrādāta izmaiņu grafika.
6	Attālinātās mācīšanās laikā ir iespēja sazināties ar skolas psihologu e-klases pastā vai Zoom vidē, ja Tev nepieciešams atbalsts.

1	Tiešsaistes stunda sākas noteiktajā laikā, to vada mācību priekšmeta skolotājs.
2	Tiešsaistes stundas laikā skolēns piedalās mācību procesā, nedara citas lietas, ar savu rīcību netraucē klases biedriem un skolotājam.
3	Mācību stundas tiešsaistē visi skolēni piedalās ar ieslēgtu kameru un izslēgtu mikrofonu., atbilstoši skolotāja pieprasījumam. Mikrofoni tiek ieslēgti pēc skolotāja uzaicinājuma.
4	Skolēns brīdina par iespējamām tehniskām problēmām, laicīgi parūpējas par tehnisko nodrošinājumu, pieslēdzas stundai savlaicīgi.
5	Skolēns, kurš nepiedalās tiešsaistes stundā, saņem žurnālā “n” un ierakstu uzvedības žurnālā par nepiedalīšanos tiešsaistes stundā. 
6	Atbilstoši konkrētās mācību stundas skolotāja prasībām pēc uzdotā darba veikšanas un iesūtīšanas noteiktajā termiņā “n” no žurnāla var tikt dzēsts.
7	Skolēnam nav tiesību veikt stundas videoierakstu.
8	Skolēns pārdomā savu izskatu un tiešsaistes fonu telpā – kādu ziņu par sevi nodod klases biedriem un skolotājiem.
9      Ēšana stundas laikā nav pieļaujama.


Stundu sākuma un beigu laiki

Stundas1.-3. klases
Lastādija
0.7.40 – 8.20
1.8.30 – 9.10
2.9.20 – 10.00
3.10.15 – 10.55
Pusdienas
1.abc, 2.ab
10.55 – 11.20
4.11.20 – 12.00
Pusdienas
2.cd, 3.abc
12.00 – 12.20
5.12.20 – 13.00
6.13.15 – 13.55
7.14.10 – 14.50
8.15.05 – 15.45
9.16.00 – 16.40
10.16.50 – 17.30
Stundas4.-9. klases
Pumpurs
0.7.40 – 8.20
1.8.30 – 9.10
2.9.20 – 10.00
3.10.15 – 10.55
Pusdienas
4.abc, 5.abc
10.55 – 11.15
4.11.15 – 11.55
Pusdienas
5.d, 6.abc, 7.ab
11.55 – 12.15
5.12.15 – 12.55
Pusdienas
7.c, 8.abc, 9.ac
12.55 – 13.15
6.13.15 – 13.55
7.14.10 – 14.50
8.15.05 – 15.45
9.16.00 – 16.40
10.16.50 – 17.30