Aktualitātes

Noteikumi par 2024./2025. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku (saite)Paldies skolotājai Ilonai Cepurītei


Sveicam skolas deju kolektīvus “Pumpurēni” un “Dzīpars” ar izciliem sasniegumiem Rīgas tautas deju kolektīvu XIII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncerta “Es atvēru Laimas dārzu” repertuāra pārbaudes skatē!


Sveicam Kati Terēzi Sauli ar iegūto I pakāpi Valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē!

Paldies skolotājai Līgai Auziņai
Sveicam Ilgvaru Ročānu ar iegūto Atzinību Latvijas 52. atklātajā astronomijas olimpiādē!

Paldies skolotājai Aijai KalniņaiPaldies skolotājai Līgai Andersonei


Paldies skolotājai Irinai Ņikanorovai


Sveicam Rīgas valstspilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādes uzvarētājus!

 • Paula Lejiņa – 1. vieta
 • Alise Šķila – 2. vieta
 • Kate Terēze Saule – 1. vieta
 • Elvis Bērziņš – 3. vieta
 • Marta Markvarte – 3. vieta
 • Elīza Gabriela Lūse – 3. vieta
 • Kate Annele Mangulsone – Atzinība
 • Patrīcija Markāne – Atzinība
 • Marta Dukure – Atzinība
 • Valters Horsts – Atzinība

Paldies skolotājām Līgai Auziņai, Inārai Kraujai un Sandai Tīrmanei


Sveicam Rīgas valstspilsētas matemātikas olimpiādes uzvarētājus!

 • Kate Terēze Saule – 2. vieta
 • Ieva Lietiņa – 3. vieta
 • Alise Šķila – Atzinība
 • Dāvis Broks – Atzinība

Paldies skolotājām Inesei Ludei, Agafijai Bušai un Ilzei Bērziņai


Sveicam Ilgvaru Ročānu (9.b) ar iegūto 3. vietu valsts informātikas (programmēšanas) 37. olimpiādē!Sveicam Elvi Bērziņu ar iegūto Atzinību valsts 30. vēstures olimpiādē!

Paldies skolotājai Aivai Klaipai


Lepojamies ar izciliem panākumiem Valsts angļu valodas olimpiādē!

Katei Terēzei Saulei – I pakāpe
Elvim Bērziņam – III pakāpe

Paldies skolotājai Lindai Vēgnerei


Apsveicam 4.-9. klašu kori ar iegūto II pakāpi koru skatē!

Paldies skolotājām Veltai Ziemelei un Agitai Galzonai


Apsveicam ar panākumiem Rīgas vokālās mūzikas konkursa “Balsis” pirmajā kārtā!

 • 2.-4. klašu vokālajam ansamblim – Augstākā pakāpe,
 • 5.-6. klašu vokālajam ansamblim – 2. pakāpe,
 • 7.-9. klašu vokālajam ansamblim – 1. pakāpe.

Paldies skolotājām Skaidrītei Daugulei, Veltai Ziemelei un Agitai Galzonai


Lepojamies! Rīgas 40.vidusskolas atklātajā dabaszinību konkursā
Paulai Lejiņai 2.vieta un Alisei Šķilai atzinība!

Paldies skolotājai Veronikai Stupānei


Lepojamies!
Konkursā “Singlish” 3.vieta Montai Radovicai un Evijai Škaraveckai, Atzinība Evelīnai Rubenei un Montai Sofijai Bringulei.

Paldies skolotājām Lindai Vēgnerei, Agitai Galzonai, AgneseZommerei, Ainai Kuprei un Skaidrītei Daugulei!


Sveicam Ilgvaru Ročānu ar Rīgas domes apbalvojumu “Rīgas skolēns 2023”!

6. februārī svinīgajā pasākumā “Rīgas skolēns 2023. Mēs lepojamies!” sumināja Rīgas pašvaldības skolu labākos skolēnus 2023. gadā.
Nominācijā “Par labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem, t.sk. godalgotām vietām mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniskās pētniecības konferencēs un konkursos” Rīgas domes Pateicības rakstu saņēma mūsu skolas 9.b klases skolēns Ilgvars Ročāns.
Pasākums “Rīgas skolēns 2023. Mēs lepojamies!” notika pirmo reizi, un ikvienai Rīgas pašvaldības skolai bija iespēja izvirzīt vienu skolēnu, kura sasniegtais un paveiktais personīgā izaugsmē un skolas attīstībā būtu novērtējams ar pašvaldības apbalvojumu.


Elvis Bērziņš izvirzīts dalībai valsts ķīmijas olimpiādē!

Sveicam Rīgas valstspilsētas 65.ķīmijas olimpiādes uzvarētājus!

 • Ilgvars Ročāns – 2. vieta
 • Elvis Bērziņš – 2. vieta

Paldies skolotājai Laurai Uzlovskai


Ilgvars Ročāns izvirzīts dalībai valsts fizikas olimpiādē!

Sveicam Rīgas valstspilsētas 74. fizikas olimpiādes uzvarētājus!

 • Ilgvars Ročāns – 1. vieta
 • Roberts Briška – 3. vieta
 • Rēzija Pakalne – Atzinība
 • Elvis Bērziņš – Atzinība

Paldies skolotājai Aijai Kalniņai


Sveicam Valsts atklātās matemātikas olimpiādes uzvarētājus!

 • Kate Terēze Saule – 1. vieta
 • Ilgvars Ročāns – 1. vieta
 • Jānis Ļvovs – 1. vieta
 • Monta Sofija Bringule – Atzinība

Paldies skolotājām Inesei Ludei, Agafijai Bušai, Ilonai Cepurītei


Sveicam Ilgvaru Ročānu (9.b) ar iegūto 1. vietu Rīgas valstspilsētas informātikas (programmēšanas) 37. olimpiādē!


Sveicam Elvi Bērziņu (9.c) ar iegūto 1. vietu Rīgas 30. vēstures olimpiādē!

Paldies skolotājai Aivai Klaipai


Sveicam Rēziju Pakalni (9.c) ar iegūto 2. vietu Rīgas valstspilsētas 46. bioloģijas olimpiādē!

Paldies skolotājai Aleksandrai Ruseckai


Apsveicam ar panākumiem Latvijas un novadu mācības atklātās olimpiādes 1. kārtā!
Uz 2. kārtu izvirzīti 6 mūsu skolas izglītojamie:

 • Roberts Briška (9.c)
 • Olivers Zirnis (9.a)
 • Artūrs Abakuks (8.c)
 • Kate Terēze Saule (8.a)
 • Ralfs Zīvers (8.a)
 • Patrīcija Kaniņa (5.a)

Paldies skolotājām Vijai Melnei un Aivai Klaipai


Sveicam Rīgas valstspilsētas 25. krievu valodas olimpiādes uzvarētājus!

 • Kristiāna Straube (8.a) – 3. vieta
 • Alberts Meļņikovs (8.c) – Atzinība
 • Agnese Štrauhmane (8.c) – Atzinība
 • Elizabete Aizgireviča (9.b) – Atzinība
 • Laura Čerpinska (9.c) – Atzinība

Paldies skolotājām Ivetai Brokānei un Elīnai Ceļinai


Sveicam Rīgas valstspilsētas 53. angļu valodas olimpiādes uzvarētājus!

 • Kate Terēze Saule – 1. vieta
 • Olivers Zirnis – 1. vieta
 • Elvis Bērziņš – 1. vieta
 • Valters Horsts – 1. vieta
 • Sofia Elšarkavi – 2. vieta
 • Monta Sofija Bringule – 2. vieta
 • Rēzija Pakalne – 2. vieta
 • Roberts Briška – 2. vieta
 • Ilgvars Ročāns – 3. vieta
 • Vanesa Jančevska – 3. vieta
 • Markuss Rancāns – 3. vieta
 • Paula Lejiņa – 3. vieta
 • Madara Rubiķe – 3. vieta
 • Daniels Dargevics – 3. vieta
 • Undīne Vīksna – Atzinība
 • Anne Babre – Atzinība
 • Kate Annele Mangulsone – Atzinība

Paldies skolotājām Lindai Vēgnerei un Agnesei Zommerei


Lepojamies! 8.a klases skolniece Kitija Gavare piedalījās IV starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Mana Polija” un ieguva 3. vietu!

Paldies skolotājai Paulai Romulei


Sveicam  Rīgas pilsētas 7. atklātās ģeogrāfijas olimpiādes uzvarētājus!

 • Kate Terēze Saule (8.a) – 1. vieta
 • Olivers Zirnis (9.a) – 3. vieta

Paldies skolotājai Vijai Melnei


6.b un 7.c izglītojamie piedalījās Rīgas pilsētas vides izziņas konkursā “Gudrās pūces olimpiāde” un ieguva Pateicības!

Paldies skolotājai Veronikai Stupānei


Lepojamies! Konkursā “Pieskati uguni!” 4.b klases komandai finālā pārliecinoši 1.vieta!

Paldies skolotājai Ilonai Cepurītei

4.b klases komanda konkursa “Pieskati uguni!” 1. kārtā ieguvusi 2.vietu, 4.c klases komanda – 3.vietu!

Paldies skolotājām Ilonai Cepurītei un Aleksandrai RuseckaiSkolotājām Laurai Uzlovskai un Vijai Melnei – Zelta pildspalva

Ķīmijas skolotāja Laura Uzlovska apbalvota  ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības balvu  pedagogiem “Zelta pildspalva” nominācijā “Par radošumu un inovācijām izglītības procesā”.
Ģeogrāfijas, dabaszinību un inženierzinību skolotāja Vija Melne apbalvota  ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības balvu  pedagogiem “Zelta pildspalva” nominācijā “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgajiem skolēniem“.


Lepojamies! Mūsu skolas 1.a un 3.a izglītojamie piedalījās Rīgas pilsētas vides izziņas konkursā “Gudrās pūces olimpiāde” un ieguva Pateicības!

Paldies skolotājām Irinai Kērmai un Dženitai Kretovai!


Sveicam Odriju Stagari (5.a) ar iegūto Atzinību Rīgas izglītības iestāžu vizuālās mākslas konkursā “Plakāts valsts svētkos 2023”

Paldies skolotājai Paulai Romulei!


Sveicam mūsu skolas komandu ar izcīnīto I vietu IZV konkursā “Ķīmija un farmācija – no vēstures līdz modernitātei”!

Komandas dalībnieki – Reinis Ligeris, Olivers Zirnis, Elza Krūmiņa, Elvis Bērziņš.
Ieguvām arī balvu par labāko digitālo versiju un dāvanu kartes.


Paldies skolotājai Laurai Uzlovskai par komandas sagatavošanu!Sveicam Ilgvaru Ročānu ar izcilajiem sasniegumiem – Atzinību Eiropas jauniešu informātikas olimpiāde (EJOI 2023)

https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/skolens-no-latvijas-gust-atzinibu-eiropas-jauniesu-informatikas-olimpiade


Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. mācību gadā (saite)Noteikumi par 2024./2025. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku (saite)

Stundu sākuma un beigu laiks 2024./2025. m.g.

StundasLaiksSaīsinātās stundas
0. stunda7.40 – 8.207.50 – 8.20
1. stunda8.30 – 9.108.30 – 9.00
2. stunda9.20 – 10.009.10 – 9.40
3. stunda10.10 – 10.509.50 – 10.20
4. stunda11.10 – 11.5010.40 – 11.10
5. stunda12.10 – 12.5011.30 – 12.00
6. stunda13.00 – 13.4012.10 – 12.40
7. stunda13.50 – 14.3012.50 – 13.20
8. stunda14.40 – 15.2013.30 – 14.00
9. stunda15.30 – 16.1014.10 – 14.40
10. stunda16.20 – 17.0014.50 – 15.20

2022. gada Latvijas skolu reitingā Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola ieguva 2. vietu mazo skolu grupā.

Latvijas skolu reitingu veido nodibinājums Ata Kronvalda fonds, apkopojot datus par Latvijas skolu audzēkņu panākumiem 2021./2022. mācību gadā rīkotajās valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts atklātajās olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē.