2021./2022. mācību gads

Sveicam skolas vēstures olimpiādes uzvarētājus!

8.klases
1. vieta: Renāte Šmite
2.vieta: Līva Laugale
3.vieta: Milāna Nāgele
Atzinības:
Zane Skvarika
Elizabete Tetere
Elza Kalpiņa
Anabella Ella Kuhaļska
Rihards Admidiņš

9.klases
1.vieta: Kate Skutele
2.vieta: Patrīcija Maira Greivule
Elizabete Žureviča
3.vieta: Lillija Pakalne
Daniels Sisoļatins
Denīze Skuja
Atzinības:
Adriana Giptere
Ričards Lejnieks


2020./2021. mācību gads

Sveicam 4.a klases skolnieku Raimondu Lapiņu ar iegūto 3. vietu Rīgas pilsētas Angļu valodas olimpiādē!

Paldies skolotājai Anetei Rastenei


Lepojamies ar 9.b klases skolnieka Sandija Rakstiņa iegūto I pakāpi valsts 72. fizikas olimpiādē!

LU fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes fizikas nodaļas Atzinība Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas skolēnam Sandijam Rakstiņam par labāko sniegumu teorētiskajā daļā Valsts 72. fizikas olimpiādes 3. posmā 9. klašu grupā

Paldies skolotājai Vijai Rasmanei


Apsveicam ar izciliem sasniegumiem Rīgas pilsētas  matemātikas 71. olimpiādē! 

 • Ilgvars Ročāns (6.b) – 1. vieta 
 • Kate Terēze Saule (5.a) – 2. vieta 
 • Ralfs Urbāns (5.a) – 2. vieta 
 • Raimonds Vīksna (5.b) – 2. vieta 
 • Artūrs Abakuks (5.c) – 3 vieta 
 • Dāvis Ondzuls (5.b) – 3. vieta 
 • Renāte Šmite (7.c) – atzinība 
 • Elīna Rakstiņa (7.c) – atzinība 
 • Ronalds Poļakovs (7.b) – atzinība
 • Sandijs Rakstiņš (9.b) – atzinība

Paldies skolotājām Inesei Ludei, Ilonai Cepurītei, Agafijai Bušai, Vijai Rasmanei un Ilzei Bērziņai


Sveicam 9.b klases skolnieku Sandiju Rakstiņu ar iegūto atzinību  Rīgas pilsētas matemātikas 71. olimpiādē!

Paldies skolotājai Agafijai Bušai


Sveicam 9.b klases skolnieku Sandiju Rakstiņu ar iegūto 1. vietu  Rīgas pilsētas ķīmijas 62. olimpiādē.

Paldies skolotājai Dainai Bleivei


Sveicam 9.b klases skolnieku Sandiju Rakstiņu ar iegūto 1. vietu  Rīgas pilsētas fizikas 71. olimpiādē.

Paldies skolotājai Vijai Rasmanei


Sveicam 9.b klases skolnieku Sandiju Rakstiņu ar iegūto 1. vietu  Rīgas pilsētas Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes 1. kārtā 9.-11. klašu skolēniem!

Paldies skolotājām Vijai Melnei, Dainai Bleivei, Vijai Rasmanei


Sveicam 9.a klases skolnieci Luīzu Rāznu ar iegūto 3. vietu  Rīgas pilsētas vēstures 27. olimpiādē!

Paldies skolotājai Aivai Klaipai


Sveicam 9.b klases skolnieku Sandiju Rakstiņu ar iegūto 2. vietu  Rīgas pilsētas 4. atklātajā ģeogrāfijas olimpiādē!

Paldies skolotājai Vijai Melnei


Sveicam 9.b klases skolnieku Sandiju Rakstiņu ar iegūto 2. vietu  Rīgas pilsētas bioloģijas 43. olimpiādē!

Paldies skolotājai Dainai Bleivei


2019./2020. mācību gads

Apsveicam ar izciliem sasniegumiem Rīgas pilsētas  matemātikas 70. olimpiādē! 

 • Ilgvars Ročāns (5.b) – 2. vieta 
 • Ričards Prusaks (5.a) – 3. vieta 
 • Anete Bērziņa (5.a) – atzinība 
 • Rūdolfs Čudars (5.a) – atzinība 
 • Ronalds Poļakovs (6.b) – 3. vieta 
 • Ričards Vimba (6.c) – 3. vieta 
 • Elīna Rakstiņa (6.c) – 3. vieta 
 • Širlija Una Svece (6.a) – 3. vieta 
 • Renāte Šmite (6.c) – atzinība 
 • Reinis Šmits (7.c) – atzinība 
 • Sandijs Rakstiņš (8.b) – 2. vieta
 • Valentīns Koposovs (9.b) – atzinība 

Paldies skolotājām Inesei Ludei, Ilonai Cepurītei, Vijai Rasmanei un Agafijai Bušai


Sveicam 8.b klases skolnieku Sandiju Rakstiņu ar iegūto atzinību  Rīgas pilsētas informātikas (programmēšanas) 33. olimpiādē!


Sveicam  Rīgas pilsētas ķīmijas 61. olimpiādes uzvarētājus!

 • Valentīnu Koposovu (9.b) ar iegūto 3. vietu
 • Valēriju Meinardti (9.b) ar iegūto 3. vietu
 • Alanu Lembergu (9.b) ar iegūto 3. vietu 

Paldies skolotājai Dainai Bleivei


Sveicam  Rīgas pilsētas fizikas 70. olimpiādes uzvarētājus!

 • Valentīnu Koposovu (9.b) ar iegūto 2. vietu
 • Rolandu Zelmani (9.b) ar iegūto atzinību
 • Alanu Lembergu (9.b) ar iegūto atzinību

Paldies skolotājai Vijai Rasmanei


Sveicam  Rīgas pilsētas 3. atklātās ģeogrāfijas olimpiādes uzvarētājus!

 • Edvardu Paegli (8.a) ar iegūto 2. vietu
 • Sandiju Rakstiņu (8.b) ar iegūto 3. vietu

Paldies skolotājai Vijai Melnei


Sveicam 9.a klases skolnieku Rolandu Miku Doni ar iegūto atzinību  Rīgas pilsētas vēstures 26. olimpiādē!

Paldies skolotājai Aivai Klaipai


Sveicam 9.b klases skolnieci Kamillu Kokarevu ar iegūto 2. vietu  Rīgas pilsētas krievu valodas (svešvalodas) 23. olimpiādē!

Paldies skolotājai Irinai Kērmai


Sveicam 9.b klases skolnieci Valēriju Meinardti ar iegūto 3. vietu  Rīgas pilsētas bioloģijas 42. olimpiādē!

Paldies skolotājai Dainai Bleivei