Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas
pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sastāvs

2023./2024. mācību gads

Komisijas priekšsēdētāja: Kristīne Dītriha, direktora vietniece izglītības jomā.
Komisijas priekšsēdētājas vietniece: Ilze Bērziņa, direktora vietniece izglītības jomā.
Komisijas sekretāre: Sandra Verenkova, lietvede.
Komisijas locekle: Renāte Linde, skolas direktore.
Komisijas locekle: Santa Miķēna, direktora vietniece izglītības jomā.