15. – 19. aprīlis


22. – 26. aprīlisInformācija vecākiem:

Samaksa par launagu tiek veikta ar pāskaitījumu uz norādīto bankas kontu

SlA ,,FRISTAR”,
Ref.Nr.40003658252
A/S,,Swedbank”
Konts: LV60 HABA 0551 0062 2740 4

Maksājums par nākamo nedēļu jāveic līdz iepriekšējās nedēļas ceturtdienai. Par neapmeklētajām dienām, kas ir savlaicīgi atteiktas (līdz attiecīgās dienas plkst. 7:00 – 7:30) nosūtīt ziņojumu uz numuru 26 740 473, tiek veikts pārrēķins, pārceļot samaksu uz nākošo apmaksas periodu.
Nepieciešamā informācija, kas OBLIGĀTI  jānorāda, maksājot ar bankas pārskaitījumu:
•    skolas nosaukums;
•    bērna vārds un uzvārds;
•    klase;
•    maksājuma periods (piemēram: 04.09. līdz 15.09. – 10 dienas).
Lūgums savlaicīgi brīdināt par bērna neierašanos vai atgriešanos skolā!
Launags EUR 1.00 (ar PVN)

Saziņa ar skolas ēdnīcu pa tālruni: 26 740 473