Pārtikas paku saņemšanas attālināto mācību laikā

  • Pārtikas pakas tiks izsniegtas pie PVC durvīm.
  • Skolēniem vai viņu vecākiem pēc pakām jāierodas norādītajā laikā.
  • Pārtikas pakas palīdz izsniegt klašu audzinātāji, skolēniem vai viņu vecākiem sarakstā jāparakstās par paku saņemšanu.
  • Skolēniem jāierodas ar sejas maskām, saņemot pakas jāievēro distance 2m.
  • Ja pārtikas pakas netiks paņemtas līdz nākamās nedēļas pirmdienas vakaram, tad tās tiks atdotas labdarībai.

Informācija vecākiem

Cienījamie vecāki!
Šajā mācību gadā ēdināšanu nodrošina firma FRISTAR.
Pusdienas 1.- 9. klasēm bez maksas,
Launags  0,57 euro. 

Par launagu būs jāmaksā šajā kontā:
SIA   „FRISTAR”,
Reģ.Nr. LV40003658252
A/S „Swedbank”
Konts: LV 60HABA0551006227404
 Maksājuma uzdevumā jānorāda:
skola: Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola, jūsu bērna klase, vārds un uzvārds, kā arī par kuru mēnesi tiek samaksāts.
Maksājuma uzdevumi ir noteikti jāuzrāda ēdnīcā

Par launagu vēlams maksāt par veselu mēnesi, bet ne mazāk kā par pilnu nedēļu. Maksājums par nākamo nedēļu jāveic līdz iepriekšējās nedēļas ceturtdienai.

Atteikt pusdienas var līdz pl. 9.00, tel.29259743, Tatjana