Launaga cena 1,00 euro

Slimības gadījumā launagu var atteikt līdz pl. 9.00, tel.26740473, Ramona Rukaņeca


Informācija no
RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTA
Izglītības pārvaldes

Grozījumi RD saistošajos noteikumos par izglītojamo ēdināšanas līdzfinansējumu

13.12.2022. stājas spēkā grozījums Rīgas domes 24.08.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-153-sn “Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu”:

7. Ja izglītojamā ēdināšanas pakalpojums pilnībā vai daļēji tiek segts no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, tad vecākam vai pilngadīgajam izglītojamam ir pienākums līdz kārtējās dienas plkst. 7.00 informēt, ka attiecīgajā dienā izglītojamam ēdināšanas pakalpojums nav nepieciešams, piesakot kavējumu līgumā vai iestādes noteiktajā kārtībā.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 30.11.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-176-sn redakcijā).

Atgādinam, ka šis pienākums attiecas uz vecākiem ne tikai līdzfinansējuma gadījumā, bet arī tad, ja ēdināšanas izdevumus pilnībā finansē no valsts vai pašvaldības budžeta.

Rīgas domes
Izglītības, kultūras un sporta departaments


  1. Vecākiem atteikumi par ēdienreizes  kavējumu jāpiesaka platformā “pusdienlaiks.lv”, ja ir noslēgts digitālais līgums vai veikta reģistrācija portālā bez e-maciņa ( 1-4kl., sociālie statusi),
    mācību kavējumi tāpat kā līdz šim jāpiesaka e-klasē.
  2. Vecākiem, kuriem ar ēdinātāju noslēgts e-paraksta līgums vai līgums papīra formā – ēdienreizes atteikums  jāpiesaka  ēdinātāja noteiktā kārtībā, mācību kavējumi tāpat kā līdz šim e-klasē.
  3. Vecākiem, kuriem kaut kādu problēmu dēļ uz šo brīdi NAV IZDEVIES NOSLĒGT LĪGUMUS portālā ‘’Pudienlaiks .lv’’ , bet bērns izmato ēdināšanu, NEKAVĒJOTIES noslēgt līgumu – vai platformā “Pusdienlaiks.lv”, vai līgumu ar e-parakstu, vai izmantojot papīra līguma slēgšanas iespēju. Ja vecāki līgumus nenoslēgs, tad netiks nodrošināta ēdināšana.
  4. Ja ir bijušas problēmas par pieteiktu kavējumu platformā “Pusdienlaiks.lv”, vai ir piešķirts sociālais statuss un tomēr no emaciņa ir paņemta nauda – šie gadījumi jārisina individuāli ar platformas izstrādātiem, nosūtot pieteikumu uz atbalsts@pusdienlaiks.lv


Maznodrošinātas ģimenes/personas statuss Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss – RD LD (riga.lv)

Trūcīgās personas statuss Trūcīgas mājsaimniecības statuss – RD LD (riga.lv)

Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs – RD LD (riga.lv)


Cienījamie vecāki!

Šajā mācību gadā ēdināšanu nodrošina firma FRISTAR.

Launaga cena 1,00 euro.

Par launagu būs jāmaksā šajā kontā:
SIA   „FRISTAR”,
Reģ.Nr. LV40003658252
A/S „Swedbank”
Konts: LV 60HABA0551006227404
 Maksājuma uzdevumā jānorāda:
skola: Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola, jūsu bērna klase, vārds un uzvārds, kā arī par kuru mēnesi tiek samaksāts.
Maksājuma uzdevumi ir noteikti jāuzrāda ēdnīcā

Par launagu vēlams maksāt par veselu mēnesi, bet ne mazāk kā par pilnu nedēļu. Maksājums par nākamo nedēļu jāveic līdz iepriekšējās nedēļas ceturtdienai.