Informācija vecākiem

Cienījamie vecāki!
Šajā mācību gadā ēdināšanu nodrošina firma FRISTAR.
Pusdienas 1.- 9. klasēm bez maksas,
Launags  0,57 euro. 

Par launagu būs jāmaksā šajā kontā:
SIA   „FRISTAR”,
Reģ.Nr. LV40003658252
A/S „Swedbank”
Konts: LV 60HABA0551006227404
 Maksājuma uzdevumā jānorāda:
skola: Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola, jūsu bērna klase, vārds un uzvārds, kā arī par kuru mēnesi tiek samaksāts.
Maksājuma uzdevumi ir noteikti jāuzrāda ēdnīcā

Par launagu vēlams maksāt par veselu mēnesi, bet ne mazāk kā par pilnu nedēļu. Maksājums par nākamo nedēļu jāveic līdz iepriekšējās nedēļas ceturtdienai.

Slimības gadījumā launagu var atteikt līdz pl. 9.00, tel.29259743, Tatjana