Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola aicina darbā:

  • sākumskolas skolotāju,
  • sākumskolas skolotāju ar tiesībām mācīt matemātiku 4.-6. kl.,
  • pagarinātās dienas grupas skolotāju,
  • sociālo zinību skolotāju,
  • medicīnas māsu