Stundu saraksts

Stundu saraksts 1.-3. klasēm

Stundu saraksts 4.-9. klasēm

Izglītojošo, audzinošo un attīstošo pasākumu saraksts 4.-9. klasēm 2020.2021. m. g. II semestrī