Skolotāji

Saposušies un smaidīgi skolotāji pilnā sastāvā skolas pagalmā (2020. gada septembris)

Andis Adamovičs Sporta skolotājs, interešu izglītības skolotājs, sporta organizators, 6.c klases audzinātājs
Nataļja Agapitova Izglītības psihologs
Inga Almane Koncertmeistare
Līga Andersone Sporta skolotāja, interešu izglītības skolotāja, sporta organizatore, 6.b klases audzinātāja
Līga Auziņa Latviešu valodas un literatūras skolotāja, 7.a klases audzinātāja
Iveta Bergmane Sākumskolas skolotāja, 2.b klases audzinātāja
Ilze Bērziņa Direktores vietniece audzināšanas darbā, matemātikas skolotāja, 9.c klases audzinātāja
Iveta Brokāne Dizaina un tehnoloģiju un krievu valodas skolotāja, 4.b klases audzinātāja
Agafija Buša Matemātikas skolotāja
Jana Butlere Kristīgās mācības skolotāja, interešu izglītības skolotāja, muzeja pedagogs, 4.a klases audzinātāja
Elīna Ceļina Krievu valodas skolotāja
Ilona Cepurīte Matemātikas skolotāja, 8.b klases audzinātāja
Skaidrīte Daugule Mūzikas skolotāja, interešu izglītības skolotāja, koncertmeistare
Kristīne Dītriha Direktores vietniece izglītības jomā, 5.a klases audzinātāja
Elita Evertovska Direktores vietniece informātikas jomā
Guna Ezermale Interešu izglītības skolotāja
Edijs Freimanis Fizikas skolotājs
Agita Galzona Mūzikas skolotāja, interešu izglītības skolotāja, koncertmeistare, 9.a klases audzinātāja
Edgars Getmančuks Sporta skolotājs, interešu izglītības skolotājs, sporta organizators
Veronika Golubicka Sākumskolas skolotāja, 5.c klases audzinātāja
Jevgēnijs Grafs Direktores vietnieks informātikas jomā, datorikas skolotājs, interešu izglītības skolotājs
Bārbala Gulbe Vizuālās mākslas skolotāja, interešu izglītības skolotāja
Zane Kalniņa Datorikas skolotāja
Aija Kārklevalka Sākumskolas skolotāja, 2.c klases audzinātāja
Irina Kērma Krievu valodas skolotāja, sociālais pedagogs, karjeras konsultante
Aiva Klaipa Sociālo zinību un vēstures skolotāja, 7.c klases audzinātāja
Māris Konstants Interešu izglītības skolotājs
Ilvita Korsaka Sākumskolas skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja, 2.d klases audzinātāja
Dženita Kretova Sākumskolas skolotāja, 1.a klases audzinātāja
Ināra Krauja Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Elīna Kupča Sākumskolas skolotāja, 3.c klases audzinātāja
Aina Kupre Angļu valodas skolotāja
Jana Lietiņa Sākumskolas skolotāja, 1.c klases audzinātāja
Andris Linde Dizainaun tehnoloģiju un vizuālās mākslas skolotājs, interešu izglītības skolotājs, 8.a klases audzinātājs
Renāte Linde Direktore, interešu izglītības skolotāja
Inese Lude Matemātikas skolotāja
Vija Melne Ģeogrāfijas, dabaszinību un inženierzinību skolotāja, 6.a klases audzinātāja
Santa Miķēna Direktores vietniece izglītības jomā, speciālais pedagogs, sākumskolas skolotāja, 3.b klases audzinātāja
Irina Ņikanorova Vācu valodas skolotāja
Lienīte Otersone Sporta skolotāja, interešu izglītības skolotāja, sporta organizatore
Linda Paulauska Sociālais pedagogs
Mārtiņš Pēdājs Interešu izglītības skolotājs
Vivita Plataiskalna Latviešu valodas un literatūras skolotāja, 5.b klases audzinātāja
Inga Raipala Bibliotekāre, vēstures skolotāja
Vija Rasmane Fizikas un matemātikas skolotāja
Paula Romule Vizuālās mākslas skolotāja, 4.c klases audzinātāja
Ilze Rubene Pagarinātās dienas grupas skolotāja
Una Skaista Logopēde, latviešu valodas un literatūras skolotāja, 8.c klases audzinātāja
Inese Straujā Sākumskolas skolotāja, speciālais pedagogs, 3.a klases audzinātāja
Ilze Treiliha Latviešu valodas un literatūras skolotāja, sākumskolas skolotāja, 1.b klases audzinātāja
Kristīne Ūbele Sākumskolas skolotāja
Linda Vēgnere Angļu valodas skolotāja, 7.b klases audzinātāja
Sarmīte Vīksna Sākumskolas skolotāja, vizuālās mākslas skolotāja, 2.a klases audzinātāja
Sabīne Rasa Vīra Bioloģijas skolotāja
Gunita Zirne Interešu izglītības skolotāja
Agnese Zommere Angļu valodas skolotāja, 5.d klases audzinātāja
Gunta Žirnova Bibliotekāre