Skolotāji

Andis Adamovičs Sporta skolotājs, interešu izglītības skolotājs, sporta organizators, 5.c klases audzinātājs
Nataļja Agapitova Izglītības psihologs
Inga Almane Koncertmeistare
Līga Andersone Sporta skolotāja, interešu izglītības skolotāja, sporta organizatore, 5.b klases audzinātāja
Līga Auziņa Latviešu valodas un literatūras skolotāja, 6.a klases audzinātāja
Iveta Bergmane Sākumskolas skolotāja, 1.b klases audzinātāja
Ilze Bērziņa Direktores vietniece audzināšanas darbā, 8.c klases audzinātāja
Daina Bleive Bioloģijas un ķīmijas skolotāja, 9.a klases audzinātāja
Iveta Brokāne Mājturības un tehnoloģiju un krievu valodas skolotāja, 9.b klases audzinātāja
Agafija Buša Matemātikas skolotāja
Jana Butlere Kristīgās mācības skolotāja, interešu izglītības skolotāja, muzeja pedagogs
Elīna Ceļina Krievu valodas skolotāja
Ilona Cepurīte Matemātikas skolotāja, 7.b klases audzinātāja
Skaidrīte Daugule Mūzikas skolotāja, interešu izglītības skolotāja, koncertmeistare
Kristīne Dītriha Direktores vietniece izglītības jomā, 4.a klases audzinātāja
Elita Evertovska Direktores vietniece informātikas jomā
Guna Ezermale Interešu izglītības skolotāja
Iveta Freimane Sākumskolas skolotāja, 1.c klases audzinātāja
Gunta Fridrihsone Mūzikas un angļu valodas skolotāja, interešu izglītības skolotāja, koncertmeistare
Agita Galzona Mūzikas skolotāja, interešu izglītības skolotāja, koncertmeistare, 8.a klases audzinātāja
Edgars Getmančuks Sporta skolotājs, interešu izglītības skolotājs, sporta organizators
Veronika Golubicka Sākumskolas skolotāja, 4.c klases audzinātāja
Jevgēnijs Grafs Direktores vietnieks informātikas jomā, datorikas skolotājs, interešu izglītības skolotājs
Bārbala Gulbe  Interešu izglītības skolotāja
Irina Kērma Sociālo zinību un krievu valodas skolotāja
Aiva Klaipa Sociālo zinību un vēstures skolotāja, karjeras konsultante, 6.c klases audzinātāja
Ilva Klimoviča Mūzikas skolotāja, interešu izglītības skolotāja
Māris Konstants Interešu izglītības skolotājs
Ilvita Korsaka Pagarinātās dienas grupas skolotāja
Ināra Krauja Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Elīna Kupča Sākumskolas skolotāja, 2.c klases audzinātāja
Rasma Lagzdiņa Sākumskolas skolotāja, logopēde, 3.a klases audzinātāja
Jana Lietiņa Sākumskolas skolotāja, 3.c klases audzinātāja
Guna Lāma Bibliotekāre
Andris Linde Mājturības un tehnoloģiju un vizuālās mākslas skolotājs, interešu izglītības skolotājs
Renāte Linde Direktore, interešu izglītības skolotāja
Laura Lokmane Pagarinātās dienas grupas skolotāja
Inese Lude Matemātikas skolotāja, 7.a klases audzinātāja
Vija Melne Ģeogrāfijas, dabaszinību un inženierzinību skolotāja, 5.a klases audzinātāja
Santa Miķēna Direktores vietniece izglītības jomā, speciālais pedagogs, sākumskolas skolotāja, 2.b klases audzinātāja
Irina Ņikanorova Vācu valodas skolotāja
Lienīte Otersone Sporta skolotāja, interešu izglītības skolotāja, sporta organizatore
Linda Paulauska Sociālais pedagogs
Mārtiņš Pēdājs Interešu izglītības skolotājs
Vivita Plataiskalna Latviešu valodas un literatūras skolotāja, 4.b klases audzinātāja
Inga Raipala Bibliotekāre, vēstures skolotāja, karjeras konsultante
Vija Rasmane Fizikas un matemātikas skolotāja
Anete Rastene Angļu valodas skolotāja
Ilze Rubene Pagarinātās dienas grupas skolotāja
Una Skaista Logopēde, latviešu valodas un literatūras skolotāja, 7.c klases audzinātāja
Inese Straujā Sākumskolas skolotāja, speciālais pedagogs, 2.a klases audzinātāja
Ilze Treiliha Latviešu valodas un literatūras skolotāja, sākumskolas skolotāja, 3.b klases audzinātāja
Kristīne Ūbele Sākumskolas skolotāja, 1.d klases audzinātāja
Linda Vēgnere Angļu valodas skolotāja, 6.b klases audzinātāja
Sarmīte Vīksna Vizuālās mākslas un sākumskolas skolotāja, 1.a klases audzinātāja
Gunita Zirne Interešu izglītības skolotāja
Agnese Zommere Angļu valodas skolotāja, 4.d klases audzinātāja