Skolas vēsture

F. Treilands-Brīvzemnieks – Rīgas Tautas skolu inspektors – 1897.gada 19.maijā sēdē pieprasīja Latgales priekšpilsētas bērniem skolu pie Jāņavārtiem. 1898.gadā pilsēta nopirka no Celma un Bēma firmas grunsgabalu ar ēku par 1200 zelta rubļiem. Rīgas 11.pamatskola sāka darboties 1898. gada septembrī. Sākumā bija tikai četras klases, strādāja četri skolotāji.

Direktors Jēkabs Vīnzarājs

1934.gadā lika pamatus jaunai ēkai. No 1936.gada septembra mācības notika arī jaunajā ēkā. 30.gados skolām tika doti Latvijā pazīstamu politisko vai kultūras darbinieku vārdi. Tā kā mūsu skolas skolēni, vecāki un darbinieki bija ziedojuši naudas līdzekļus A. Pumpura biedrībai, tad skola ieguva šī Latvijā tik pazīstamā dzejnieka vārdu.

Tā 1937.gada 17.janvārī notika Andreja Pumpura 11.pamatskolas jaunās ēkas iesvētīšanas un vārda došanas svinības. Jaunās skolas ēkas arhitekts bija Jānis Rengarts, virs ieejas durvīm tika uzstādīta Niklāva Strunkes vitrāža “Uz skolu”. Kāpņu telpu, zāles kroņlukturu un katedras ar Lāčplēša ciļņa griezumu metu autors bija mākslinieks Ansis Cīrulis.

Skolas karogu 1938.gada 11.novembrī, Lāčplēša dienā, pasniedza Andreja Pumpura biedrība.

Skolas sienā ir iekalts Andreja Pumpura bareljefs ar vārdiem “Vēl mūsu tautiešos varoņi rodas”. Bareljefs izgatavots par bijušo audzēkņu saziedoto naudu (600 Ls). To atklāja 1940.gada 6.maijā.

Kara un okupācijas laiks ienesa dažādas pārmaiņas skolas dzīvē. Bija laiks, kad Andreja Pumpura vārdu nedrīkstēja pieminēt skolā, taču sakrātie vēstures materiāli, bijušo skolotāju un audzēkņu atmiņas saglabājās. Šajā laikā tika noslēpts skolas karogs, bet, vecajiem skolotājiem aizejot mūžībā, tā atrašanās vietu vairs neizdevās noskaidrot.

1988.gadā skolotāji un vecāki kopā ar Rakstnieku Savienību panāca skolas nosaukuma atjaunošanu.

Tā 1988.gadā 13.novembrī svinīgi tika piestiprināta skolas plāksne ar Andreja Pumpura vārdu.

1998.gadā skolas 100 gadu jubilejā tika iesvētīts jaunais skolas karogs, kuru atjaunoja identiski pēc vecajām fotogrāfijām.

Savas pastāvēšanas laikā vairākkārt tika uzsāktas sarunas par skolas paplašināšanu, tomēr vienmēr pietrūka līdzekļu vai vēsturiski mainījās politiskās iekārtas. Tā no 1997.gada atkal tika risināti jautājumi par skolas atjaunošanu un paplašināšanu.

2005.gadā Rīgas dome nolēma veikt renovāciju un rekonstrukciju A.Pumpura Rīgas 11. pamatskolā. 2005.gada 1.septembrī tika uzsākti celtniecības darbi, nojaukta vecākā ēka, bet 2005.gada 16. decembrī skolas jaunā korpusa pamatos tika ievietota kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Renovācijas laikā skola atradās Slāvu ielā 2, bet 2007.gada vasarā celtniecības darbi tika pabeigti, un Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskola atgriezās, lai ar jauniem spēkiem un iedvesmu turpinātu darbu savās vēsturiskajās telpās – Maskavas ielā 197.