Projekti

Noslēdzies projekts Labbūtības ceļakarte skolā

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023.gadam ietvaros.

Pēc skolēnu rudens brīvlaika līdz pat 1.semestra noslēgumam skolā tika realizēts projekts “Labbūtības ceļa karte skolā”.
Ar sarūgtinājumu jāatzīst, ka arī šajā gadā bija laiks, kad skolēniem vajadzēja mācīties attālināti noteiktās karantīnas dēļ un tas  izmainīja paredzēto pasākumu norisi un plānotos laikus, bet neskatoties uz visām grūtībām novembris un decembris skolā pagāja rosīgi. Tika plānots, skaitļots un pirkts, tika domāts kā apmānīt Covid-19, lai radītu omulību skolā un izdotos visiem parādīt, ka, ja strādājam un domājam kopā, tad viss izdosies! Lielā kopā sanākšana gan neizdevās, jo bija jāievēro burbuļi un ceļi, virzieni un gaiteņi, ierašanās un došanās prom no skolas. Tomēr, pateicoties pašpārvaldes dalībnieku idejām varējām realizēt savas ieceres:

  • Labiekārtojām pašpārvaldes telpu. Tagad tur varēs atvilkt elpu un kavēties sarunās ērti atlaižoties sēžammaisos;

  • Decembris pagāja trakulīgajā Omulības nedēļā. Mēs pat necerējām, ka iesaistīsies tik daudzi. Ļoti ceram, ka tas palīdzēja vieglāk pārdzīvot spraigās semestra noslēguma dienas

  • Esam priecīgi, ka varējām sagatavot plakātus!

  • 7.klašu saliedēšanas pasākumu kopā ar “Piedzīvojuma garu” nācās atlikt vairākas reizes. Attālinātais mācību process un mājsēde darīja savu…
  • Sagatavojām spēļu un saliedēšanas pasākumus 4.klašu skolēniem “Ziemassvētki” ar veselīgiem našķiem.

Pašpārvaldes dalībnieki cieši cer, ka pienāks laiks, kad visi varēs satikties klātienē bez ierobežojumiem, pārrunāt savas šaubas, dalīties ar stāstiem par veiksmēm, uzmundrināt vienam otru un plānot turpmākos darbus, lai celtu savu un visu skolas skolēnu labbūtību!

Šis projekts ne tikai deva zināšanas un prasmes kā uzrakstīt un realizēt projektu, bet arī parādīja kā rīkoties, saskaroties gan ar grūtībām, gan meklējot risinājumus.

Paldies visiem atbalstītājiem, iedvesmotājiem, ideju ģeneratoriem, pesimistiem un optimistiem! Bez jums mēs to nespētu!


Apstiprināts projekts Labbūtības ceļakarte skolā

2021.gada jūnija sākumā skolas pašpārvaldēm bija iespējams pieteikties līdz 1000 eiro finansējuma saņemšanai projekta “Labbūtības ceļakartes” ieviešanai savās skolās. Projekta mērķis bija stiprināt pašpārvaldēs esošo jauniešu un atbalsta personu–skolotāju kompetenci psihoemocionālās veselības, vienaudžu atbalsta, iniciatīvas un pārmaiņu vadības jautājumos.

Augusta beigās 4 skolas pašpārvaldes dalībnieki – Beatrise Čable, Elizabete Aizgireviča, Kate Skutele un Paula Krista Sproģe piedalījās klātienes mācībās Ogrē par emocionālās kompetences stiprināšanu, dalībnieki apguva zināšanas par psihoemocionālo veselību, vienaudžu atbalsta formām, iniciatīvas attīstīšanu un projekta iesniegšanu, pārmaiņu vadību, kā arī  izstrādāja savas skolas Labbūtības ceļakarti – labsajūtas celšanas plānu savas skolas kopienai.

Skolas iesniegtais projekts tika apstiprināts!


Projekta "Latvijas skolas soma" logo

Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas īstenotie “Skolas somas” pasākumi 2021./2022. m.g. I semestrī

N.p.k. Pasākums Klase/klašu grupa
1. Mākslas nodarbība “Glezniecība tradicionāli un netradicionāli”. Mākslinieces Aijas Princes un Daigas Kaufmanes mākslas studija. 1.kl.
2. Studijas “Stikla māja” nodarbība “Iepazīsti stikla mākslu”. 2.a, 3.b, 3.c
3. Studijas “Stikla māja” nodarbība “Iepazīsti stikla mākslu” 2.c, 2.d, 3.a, 5.a kl.
4. Nila Īles mūzikas studijas izglītojoša, muzikāla darbnīca “Ritma un skaņu pasaulē”. 8., 9.kl.
5. Rīgas Jaunā Teātra izrāde “Skolotājs Jāps un klase”. 4.kl.
6. Mākslas filma “Bille”, filmu studija “Deviņi”. 7.kl.
7. Virtuālās realitātes interaktīva nodarbība “Mūzika un skaņa”. 5., 6., 7.kl.
8. Koncertlekcija “Ziemassvētki apkārt pasaulei”,  kopā ar  dziedātāju Miku Abaroniņu, pianistu Jāni Miltiņu un instrumentālisti Artu Abaroniņu. 1.– 9.kl.


Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas īstenotie “Skolas somas” pasākumi 2020./2021. m.g. I semestrī

N.p.k. Pasākums Klase/ klašu grupa
1. Mākslas nodarbība “Glezniecība tradicionāli un netradicionāli” Mākslinieces Aijas Princes un Daigas Kaufmanes mākslas studija 1. kl.
2. Leļļu izrāde “Zivs cepure”. Biedrība “Latvijas leļļu teātru klubs” 2. kl.
3. Teātra izrāde “Baltā grāmata”. Dearty Deal teatro. SAVIENOJUMS biedrība 3. kl.
4. Stikla mākslas meistarklase. Stikla studija “Glass Point” 4. kl.
5. Muzikālā darbnīca ritma un skaņu pasaulē. Nila Īles mūzikas studija. 5. kl.
6. Muzikālā darbnīca ritma un skaņu pasaulē. Nila Īles mūzikas studija. 4.a kl.
7. Muzikālā darbnīca ritma un skaņu pasaulē. Nila Īles mūzikas studija. 6. kl.
8. Dokumentālā animācijas filma “Mans mīļākais karš”. Ego Media (Latvija), Bivrost Film (Norvēģija) 5.-6. kl.
9. Dokumentālā animācijas filma “Mans mīļākais karš”. Ego Media (Latvija), Bivrost Film (Norvēģija) 7.-9. kl.
10. Animācijas filma “Kaķīša Dzirnavas”. Studija Dauka, režisore R.Stiebra 1.-4. kl.


Uzsākot 2018./2019. mācību gadu, 6. septembrī tika atklāta Latvijas valsts simtgades iniciatīva “Latvijas skolas soma”
 Atklāšanas pasākumā piedalījās arī mūsu skolas skolēni .


Projekta "PuMPuRS" logo
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai
ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

PuMPuRS – Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Šajā pavasarī skolā sadarbībā ar Biedrību Piedzīvojuma Gars notika projekts ‘Vienradzis atgriežas skolā’.
Ar Andreja Pumpura 11. pamatskolu un jauniešu vecākiem jau esam sadarbojušies iepriekš projekta ‘’Vienradzis’’ ietveros, kad strādājām ar tagad jau skolu pabeigušu klasi, kuras jaunieši šobrīd mācās citās skolās 11. klasē. ‘’Vienradzis’’ toreiz bija 8. klases vecāku iniciatīva. Piesaistot Piedzīvojuma Garu, citu vecāku, skolotāju un direktores atbalstu, tika uzsākts darbs ar klases papildus saliedēšanu.  Jauniešu uzvedība soli pa solim mainījās un ar šo projektu atgriezāmies skolā šajā pavasarī un iesaistījām bijušos Vienradža projekta jauniešus, tā arī paplašinot projekta ietekmi uz citu skolu 11. klasēm.
Projekta laikā mēs strādājām ar Andreja Pumpura 11. pamatskolas 3 klasēm (viena 9. klase, viena 8. klase un viena 5. klase), lai pilnveidotu skolēnu spēju sadarboties komandā un lai viņi iegūtu iemaņas un zināšanas par vērtībās balstītu līderību. Projekta laikā, katrai klasei individuāli tika izveidoti 4-6 saliedēšanas pasākumi ar kulmināciju Mangaļsalā ar klases saliedēšanas pasākumu.
Pasākumu galvenais mērķis bija palīdzēt jauniešiem apzināties savu lomu kolektīvā, savas vērtības, savas stiprās puses, kā arī raisīt pašiniciatīvu klases kolektīvā.


2017./2018. m.g. skola uzsāk īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 3712

Skolēna veidots globuss

Projekta ietvaros 2017./2018. m.g.  notiek dažādas aktivitātes:

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam skolēniem, kuriem nepieciešams logopēda atbalsts
Nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc mācību stundām matemātikā 2.-7.klasēs
Nodarbību cikls  “Ugunsdrošība ikdienā” 3.-4.klasēm (sadarbība ar  BJC “Daugmale”)
Pedagoga palīgs latviešu valodas stundās
Pedagoga palīgs matemātikas stundās
Praktiskās nodarbības pasaules iepazīšanai ar eksperimentu palīdzību 3.-7.klasēs
Dambretes pulciņa nodarbības (sadarbībā ar mācību centru- SIA  “Amats un dizains”)
Vienas dienas tūrisma pārgājiens Līgatnes apkaimē  (sadarbībā ar BJC „Rīgas Skolēnu pils”)
Vides izglītības konkursu cikls (augi, dzīvnieki, procesi dabā utml.) (sadarbībā ar Bērnu un jauniešu vides izglītības centru “Rīgas Dabaszinību skola”)
Konkurss 3. un 6. klases izglītojamiem par pētniecību dabaszinībās un matemātikā (sadarbībā ar Bērnu un jauniešu vides izglītības centru “Rīgas Dabaszinību skola” un Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmisko centru)
Nodarbības mobilajā demonstrāciju laboratorijā “TehnoBuss”

Projekts turpināsies arī 2018./2019.m.g. , kad paredzēti arī jauni pasākumi:

Mācību vizīte Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā 3.-6.klasēm
Nodarbības individualizētam mācību atbalstam “Saistošā fizika” 2.-7.klasēm (sadarbībā ar BJC „Rīgas Skolēnu pils” )
Nodarbību cikls  elektronikā un robotikā 1.-4.klasēm (
Nodarbību cikls “Bioloģiskajā daudzveidībā” 2.-6.klasēm
Animācijas darbnīca (sadarbībā ar TJN “Annas 2”)
RADOŠĀS DARBNĪCAS Sadarbībā ar Rīgas Jauno Tehniķu centru.  Praktiskas darbības nostiprinot mācību stundās un pulciņos apgūto
Nodarbību cikls par veselīgu dzīvesveidu  (sadarbībā ar TJN “Annas 2”)
Slidotapmācības programma (sadarbībā ar nodibinājumu “Hokeja klubs PRIZMA” un Profesionālās ievirzes sporta skolu “Pārdaugava”)”