Skola

Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola dibināta 1898. gada 1. septembrī, tās dibinātājs ir Rīgas dome.
2020./2021. mācību gadā skolā mācās 660 skolēni, kuri dzīvo skolas mikrorajonā, kā arī citos pilsētas mikrorajonos vai citās pašvaldībās.
Skolā tiek realizēta pamatizglītības programma – kods: 21011111, licences Nr. V-2706  no 2010. gada 17. augusta un V_3473 no 2020. gada 3. augusta.

Skolas misija – Kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana un personības izaugsmes veicināšana ikvienam izglītojamajam.

Vīzija 

Tradīcijām bagāta, mūsdienīga un konkurētspējīga skola. Izglītojamie ir atbildīgi, radoši un sociāli aktīvi, ar izpratni par demokrātisku sabiedrību, motivēti apzinātai karjeras izvēlei un mūžizglītībai, gatavi iesaistīties Latvijas nākotnes veidošanā.

Skolas darbības pamatmērķis ir kvalitatīva izglītības procesa organizēšana izglītojamiem mūsdienīgā, labvēlīgā un drošā vidē pamatizglītības ieguvei, personības izaugsmei.