Pakalpojumi

Skolā tiek realizēta pamatizglītības programma – kods: 21011111, licences Nr. V-2706 no 2010. gada 17. augusta un V_3473 no 2020. gada 3. augusta.

Skola piedāvā daudzveidīgas interešu izglītības programmas