Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības programmu – kods: 21011111, licences Nr. V_3473 no 2020. gada 3. augusta.