Aktualitātes

No 25. janvāra 1.-9. klasēm mācības notiek attālināti.


Tuvojoties mācību gada noslēgumam, Saeima pieņem lēmumu par mācību gada nepagarināšanu jaunāko klašu skolēniem

Lai gan sākotnēji tika paredzēts, ka pagarinātā Ziemas brīvlaika dēļ jaunāko klašu skolēniem tiks mainīts arī mācību gada beigu laiks, to pagarinot, saskaņā ar Saeimā 18. martā apstiprināto lēmumu par 2020./2021. mācību gada ilgumu, kā arī plānotajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 28 “Noteikumi par 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku”   mācību gads netiks pagarināts, tas noslēgsies 31. maijā.

Vairāk informācijas: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums


Stundu izmaiņas


Izmaiņas konsultāciju sarakstā


Talantu konkurss
“CĪRUĻA SAPNIS”

II KĀRTA


Lepojamies ar 9.b klases skolnieka Sandija Rakstiņa iegūto Atzinību fizikas olimpiādē valstī!

Paldies skolotājai Vijai Rasmanei


Bibliotēku nedēļa 19. – 25.aprīlī


Mākslas nedēļas 30.marts – 16. aprīlis

Mākslas nedēļas pasākumiValsts pārbaudes darbi

Eksāmeni 9. klases skolēniem ir atcelti. Mācību gads noslēgsies ar vērtējumu gadā.

Informācija par valsts pārbaudes darbu norisi no VISC (saite)


Pagarinātās dienas grupa

Cienījamie 1.-2.klašu skolēnu vecāki!

Katru dienu no plkst. 15.00 – 15.40 Zoom platformā pēcpusdienas sarunas ar pagarinātās grupas skolotājām Ilzi, Ilvitu un Lauru.
Bērni kopā ar skolotājām stāstīs, klausīsies un tiks uzklausīti, lasīs, minēs mīklas un sarunāsies.
Rūpēsimies par bērniem kopā!


Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

Ārkārtas situācijas laikā
1	Mācību stundas tiešsaistē tiek organizētas, izmantojot Zoom platformu.
2	Saziņai izmantojam e-klases dienasgrāmatu un e-klases pastu.
3	E-klases dienasgrāmatas mājasdarbu sadaļā skolotājs ne vēlāk kā iepriekšējā dienā ievieto informāciju par stundā veicamajiem uzdevumiem un nepieciešamajiem resursiem.
4	Fakultatīvo nodarbību laikā skolotājs ir pieejams saziņai Zoom platformā.
5	Konsultācijas notiek pēc  skolas izstrādāta izmaiņu grafika.
6	Attālinātās mācīšanās laikā ir iespēja sazināties ar skolas psihologu e-klases pastā vai Zoom vidē, ja Tev nepieciešams atbalsts.


1	Tiešsaistes stunda sākas noteiktajā laikā, to vada mācību priekšmeta skolotājs.
2	Tiešsaistes stundas laikā skolēns piedalās mācību procesā, nedara citas lietas, ar savu rīcību netraucē klases biedriem un skolotājam.
3	Mācību stundas tiešsaistē visi skolēni piedalās ar ieslēgtu kameru un izslēgtu mikrofonu., atbilstoši skolotāja pieprasījumam. Mikrofoni tiek ieslēgti pēc skolotāja uzaicinājuma.
4	Skolēns brīdina par iespējamām tehniskām problēmām, laicīgi parūpējas par tehnisko nodrošinājumu, pieslēdzas stundai savlaicīgi.
5	Skolēns, kurš nepiedalās tiešsaistes stundā, saņem žurnālā “n” un ierakstu uzvedības žurnālā par nepiedalīšanos tiešsaistes stundā. 
6	Atbilstoši konkrētās mācību stundas skolotāja prasībām pēc uzdotā darba veikšanas un iesūtīšanas noteiktajā termiņā “n” no žurnāla var tikt dzēsts.
7	Skolēnam nav tiesību veikt stundas videoierakstu.
8	Skolēns pārdomā savu izskatu un tiešsaistes fonu telpā – kādu ziņu par sevi nodod klases biedriem un skolotājiem.
9      Ēšana stundas laikā nav pieļaujama.Stundu sākuma un beigu laiki

Stundas 1.-3. klases
Lastādija
0. 7.40 – 8.20
1. 8.30 – 9.10
2. 9.20 – 10.00
3. 10.10 – 10.50
Pusdienas
1.abcd, 2.a
10.50 – 11.15
4. 11.15 – 11.55
Pusdienas
2.bc, 3.abc
11.55 – 12.20
5. 12.20 – 13.00
6. 13.10 – 13.50
7. 14.00 – 14.40
8. 14.50 – 15.30
9. 15.40 – 16.20
10. 16.30 – 17.10

Stundas 4.-9. klases
Pumpurs
0. 7.40 – 8.20
1. 8.30 – 9.10
2. 9.20 – 10.0
3. 10.10 – 10.50
Pusdienas
4.abcd, 5.ab
10.50 – 11.10
4. 11.10 – 11.50
Pusdienas
5.c, 6.abc, 7.a
11.50 – 12.10
5. 12.10 – 12.50
Pusdienas
7.bc, 8.ac, 9.ab
12.50 – 13.10
6. 13.10 – 13.50
7. 14.00 – 14.40
8. 14.50 – 15.30
9. 15.40 – 16.20
10. 16.30 – 17.10