Aktualitātes

Rīgas mēra Mārtiņa Staķa apsveikums Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskolai


Informācija par par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisi papildu termiņā 30. jūnijā skolēnu uzņemšanai 10.klasē Rīgas vidusskolās 2021./2022.gadā.

Šā gada 30. jūnijā plkst.10.00 Rīgas 64.vidusskolā (Ūnijas ielā 93) notiks apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums (matemātikā un svešvalodā) tiem skolēniem, kuri līdz 4. jūnijam bija reģistrējušies apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam, bet nevarēja piedalīties 10. jūnijā apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisē  attaisnojošu iemeslu dēļ – pozitīvs Covid-19 tests, noteikts kontaktpersonas statuss Covid – 19  inficētai personai vai pašizolācija, vai cita saslimšana.

Lai piedalītos iestājpārbaudījumā, skolēniem divas dienas pirms pārbaudījuma, t.i., 28. jūnijā būs jāveic Covid-19 siekalu tests Rīgas 64.vidusskolā (Ūnijas ielā 93).

Informācija par Covid-19 siekalu testa veikšanu tiks publicēta 18. jūnijā Rīgas 64.vidusskolas tīmekļa vietnē.

Vairāk infirmācijas vietnē: https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=par-apvienota-kombineta-iestajparbaudijuma-norisi-papildu-termina-30-junija-uznemsanai-rigas-vidusskolas-7347

Skolu saraksts, kuras kā izglītojamo uzņemšanas kritēriju 10.klasē ir noteikušas iestājpārbaudījuma rezultātu – skatīt šeit.

https://izglitiba.riga.lv/media/IZGLITIBA/2021/Skolu%20saraksts_21_22_ar%20iestajparbaudijumiem(1).pdf

Skolas, kuras uzņems izglītojamos 10.klasē bez iestājpārbaudījumu kārtošanas, t.i.,  iesniegumu par uzņemšanu iesniegšanas secībā – skatīt šeit.

https://izglitiba.riga.lv/media/IZGLITIBA/2021/Skolu%20saraksts_21_22_bez%20iestajparbaudijumiem(1).pdf

Papildinformācija, tostarp aktualitātes epidemioloģiskās drošības ievērošanā, kā arī iepriekšējā gada iestājpārbaudījuma darba paraugs, būs pieejami skolu  un RD IKSD tīmekļa vietnēs. Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv.


Cienījamie skolotāji, skolēni un vecāki!

Ir beidzies vēl viens skaists un spraigs mācību gads. Laiks paskrējis vēja spārniem. Lai vai kāds tas ir bijis, tas tomēr ir bijis notikumiem, jaunatklājumiem un piedzīvojumiem bagāts.

Paldies, skolotāji, par sniegtajām zināšanām, atbalstu, izpratni un ticību. Paldies par izturību, darbu, par uzdrīkstēšanos apgūt jaunās tehnoloģijas un droši tās izmantot savā darbā, par spēju mainīties līdzi laikam, par radošumu un neatlaidību.

Paldies, vecāki,  par jūsu milzīgo ieguldījumu attālinātā mācību procesa nodrošināšanā! Paldies jums arī par labajiem vārdiem, ko saņemam. Tie mums, skolas vadībai un skolotājiem, dod spēku un enerģiju  darboties tālāk! Paldies par atbalstu, sapratni un iecietību. Paldies par spēju pārkārtot ikdienu tā, lai varētu būt līdzās bērniem un rūpēties ne tikai par sadzīvi, bet arī par bērna garīgo un fizisko labsajūtu.

Paldies, skolēni, par pacietību un centību, apgūstot zināšanas attālināti, par radošiem darbiem un atbildību, ar kādu tie tiek veikti, par neatlaidību, par paklausību un cītību, par situācijas izpratni un vēlmi mācīties un rudenī atgriezties skolā

Mēs neviens nezinājām, uz ko esam spējīgi, bet, kā izrādījās – kopā esam spēks.

Es lepojos ar saviem skolotājiem, skolēniem un vecākiem!!!

Uz tikšanos rudenī!

Jūsu direktore Renāte Linde


Pagarinātais mācību gads – konsultāciju saraksts


https://ap11ps.lv/wp-content/uploads/2021/05/Virtualais-klingeris.pdf
Roberto Meloni sveiciens talantu konkursa dalībniekiem

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

Ārkārtas situācijas laikā
1	Mācību stundas tiešsaistē tiek organizētas, izmantojot Zoom platformu.
2	Saziņai izmantojam e-klases dienasgrāmatu un e-klases pastu.
3	E-klases dienasgrāmatas mājasdarbu sadaļā skolotājs ne vēlāk kā iepriekšējā dienā ievieto informāciju par stundā veicamajiem uzdevumiem un nepieciešamajiem resursiem.
4	Fakultatīvo nodarbību laikā skolotājs ir pieejams saziņai Zoom platformā.
5	Konsultācijas notiek pēc  skolas izstrādāta izmaiņu grafika.
6	Attālinātās mācīšanās laikā ir iespēja sazināties ar skolas psihologu e-klases pastā vai Zoom vidē, ja Tev nepieciešams atbalsts.

1	Tiešsaistes stunda sākas noteiktajā laikā, to vada mācību priekšmeta skolotājs.
2	Tiešsaistes stundas laikā skolēns piedalās mācību procesā, nedara citas lietas, ar savu rīcību netraucē klases biedriem un skolotājam.
3	Mācību stundas tiešsaistē visi skolēni piedalās ar ieslēgtu kameru un izslēgtu mikrofonu., atbilstoši skolotāja pieprasījumam. Mikrofoni tiek ieslēgti pēc skolotāja uzaicinājuma.
4	Skolēns brīdina par iespējamām tehniskām problēmām, laicīgi parūpējas par tehnisko nodrošinājumu, pieslēdzas stundai savlaicīgi.
5	Skolēns, kurš nepiedalās tiešsaistes stundā, saņem žurnālā “n” un ierakstu uzvedības žurnālā par nepiedalīšanos tiešsaistes stundā. 
6	Atbilstoši konkrētās mācību stundas skolotāja prasībām pēc uzdotā darba veikšanas un iesūtīšanas noteiktajā termiņā “n” no žurnāla var tikt dzēsts.
7	Skolēnam nav tiesību veikt stundas videoierakstu.
8	Skolēns pārdomā savu izskatu un tiešsaistes fonu telpā – kādu ziņu par sevi nodod klases biedriem un skolotājiem.
9      Ēšana stundas laikā nav pieļaujama.


Stundu sākuma un beigu laiki

Stundas1.-3. klases
Lastādija
0.7.40 – 8.20
1.8.30 – 9.10
2.9.20 – 10.00
3.10.10 – 10.50
Pusdienas
1.abcd, 2.a
10.50 – 11.15
4.11.15 – 11.55
Pusdienas
2.bc, 3.abc
11.55 – 12.20
5.12.20 – 13.00
6.13.10 – 13.50
7.14.00 – 14.40
8.14.50 – 15.30
9.15.40 – 16.20
10.16.30 – 17.10
Stundas4.-9. klases
Pumpurs
0.7.40 – 8.20
1.8.30 – 9.10
2.9.20 – 10.0
3.10.10 – 10.50
Pusdienas
4.abcd, 5.ab
10.50 – 11.10
4.11.10 – 11.50
Pusdienas
5.c, 6.abc, 7.a
11.50 – 12.10
5.12.10 – 12.50
Pusdienas
7.bc, 8.ac, 9.ab
12.50 – 13.10
6.13.10 – 13.50
7.14.00 – 14.40
8.14.50 – 15.30
9.15.40 – 16.20
10.16.30 – 17.10