Aktualitātes

Mācību grāmatu nodošana

  • Skolēniem vai viņu vecākiem jāierodas norādītajā laikā.
  • Skolēniem jāierodas ar sejas maskām, grāmatas nododot jāievēro distance 2m.
  • Mācību grāmatām un bibliotēkas grāmatām ir jābūt sagatavotām nodošanai: jāizņem lapiņas, jāizdzēš ar zīmuli ierakstītais, grāmatu bojājumu gadījumā ir jāsalīmē vāki un lapas.

“Tik vai…Cik?” konkursā kopvērtējumā (4 kārtas) Adrians Stinkulis, 4.c, ieguvis 3. vietu un Artūrs Baltais, 4.b, ieguvis Atzinību!

Paldies skolotājai Ilonai Cepurītei


Sveicam Kati Terēzi Sauli ar iegūto 2.vietu valsts Jauno matemātiķu kluba konkursa kopvērtējumā!

Paldies skolotājai Inesei Ludei


Virtuālā skolas muzeja nedēļa 4.-9.klasēm
“Manas skolas vēstures dārgumi”
11.05.-20.05.2021.

Skolas dārza iekārtošana. Dārzniecības pulciņš skolas direktora Jēkaba Vīnzarāja vadībā. 
Foto no 20. gs. sākuma

1.Uzzini par savas skolas vēsturi vairāk!
2. Esi tas, kurš atrod savas skolas vēsturiskās pērles!  
3. Piedalies erudīcijas pārbaudes spēlēs un iegūsti savai klasei nomināciju  “Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskolas “Skolas vēstures erudīti 2020./2021.m.g.”
Lai konkursā iegūtu punktus savai klasei, viktorīnā obligāti jānorāda vārds un klase.

Erudīcijas spēle par skolas vēsturi (saite)

Erudīcijas spēle par absolventiem (saite)

Fotoattēlā dārzniecības pulciņš skolas direktora Jēkaba Vīnzarāja vadībā. Skolas dārza iekārtošana, 20.gs.sākums.
Stundu izmaiņas


Izmaiņas konsultāciju sarakstāSveicam talantu konkursa
“CĪRUĻA SAPNIS”

uzvarētājus!

Roberto Meloni sveiciens talantu konkursa dalībniekiem

Sveicam 4.a klases skolnieku Raimondu Lapiņu ar iegūto 3. vietu Rīgas pilsētas Angļu valodas olimpiādē!

Paldies skolotājai Anetei Rastenei


Lepojamies ar 9.b klases skolnieka Sandija Rakstiņa iegūto I pakāpi fizikas olimpiādē valstī!

Paldies skolotājai Vijai Rasmanei


Pagarinātās dienas grupa

Cienījamie 1.-2.klašu skolēnu vecāki!

Katru dienu no plkst. 15.00 – 15.40 Zoom platformā pēcpusdienas sarunas ar pagarinātās grupas skolotājām Ilzi, Ilvitu un Lauru.
Bērni kopā ar skolotājām stāstīs, klausīsies un tiks uzklausīti, lasīs, minēs mīklas un sarunāsies.
Rūpēsimies par bērniem kopā!


Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

Ārkārtas situācijas laikā
1	Mācību stundas tiešsaistē tiek organizētas, izmantojot Zoom platformu.
2	Saziņai izmantojam e-klases dienasgrāmatu un e-klases pastu.
3	E-klases dienasgrāmatas mājasdarbu sadaļā skolotājs ne vēlāk kā iepriekšējā dienā ievieto informāciju par stundā veicamajiem uzdevumiem un nepieciešamajiem resursiem.
4	Fakultatīvo nodarbību laikā skolotājs ir pieejams saziņai Zoom platformā.
5	Konsultācijas notiek pēc  skolas izstrādāta izmaiņu grafika.
6	Attālinātās mācīšanās laikā ir iespēja sazināties ar skolas psihologu e-klases pastā vai Zoom vidē, ja Tev nepieciešams atbalsts.

1	Tiešsaistes stunda sākas noteiktajā laikā, to vada mācību priekšmeta skolotājs.
2	Tiešsaistes stundas laikā skolēns piedalās mācību procesā, nedara citas lietas, ar savu rīcību netraucē klases biedriem un skolotājam.
3	Mācību stundas tiešsaistē visi skolēni piedalās ar ieslēgtu kameru un izslēgtu mikrofonu., atbilstoši skolotāja pieprasījumam. Mikrofoni tiek ieslēgti pēc skolotāja uzaicinājuma.
4	Skolēns brīdina par iespējamām tehniskām problēmām, laicīgi parūpējas par tehnisko nodrošinājumu, pieslēdzas stundai savlaicīgi.
5	Skolēns, kurš nepiedalās tiešsaistes stundā, saņem žurnālā “n” un ierakstu uzvedības žurnālā par nepiedalīšanos tiešsaistes stundā. 
6	Atbilstoši konkrētās mācību stundas skolotāja prasībām pēc uzdotā darba veikšanas un iesūtīšanas noteiktajā termiņā “n” no žurnāla var tikt dzēsts.
7	Skolēnam nav tiesību veikt stundas videoierakstu.
8	Skolēns pārdomā savu izskatu un tiešsaistes fonu telpā – kādu ziņu par sevi nodod klases biedriem un skolotājiem.
9      Ēšana stundas laikā nav pieļaujama.


Stundu sākuma un beigu laiki

Stundas1.-3. klases
Lastādija
0.7.40 – 8.20
1.8.30 – 9.10
2.9.20 – 10.00
3.10.10 – 10.50
Pusdienas
1.abcd, 2.a
10.50 – 11.15
4.11.15 – 11.55
Pusdienas
2.bc, 3.abc
11.55 – 12.20
5.12.20 – 13.00
6.13.10 – 13.50
7.14.00 – 14.40
8.14.50 – 15.30
9.15.40 – 16.20
10.16.30 – 17.10
Stundas4.-9. klases
Pumpurs
0.7.40 – 8.20
1.8.30 – 9.10
2.9.20 – 10.0
3.10.10 – 10.50
Pusdienas
4.abcd, 5.ab
10.50 – 11.10
4.11.10 – 11.50
Pusdienas
5.c, 6.abc, 7.a
11.50 – 12.10
5.12.10 – 12.50
Pusdienas
7.bc, 8.ac, 9.ab
12.50 – 13.10
6.13.10 – 13.50
7.14.00 – 14.40
8.14.50 – 15.30
9.15.40 – 16.20
10.16.30 – 17.10