Aktualitātes

Skola ir pieņēmusi lēmumu 2.c un 4.-6.klašu skolēniem noteikt attālināto mācību procesu no 23.11. Attālināto mācību termiņš šobrīd ir viena nedēļa, bet, ja tas mainīsies, tad skola vecākus par to informēs.

Stundu izmaiņas

1918.gada 18.novembrī mēs kļuvām par suverēnu valsti.
Mūsu Tēvzeme-Latvija tika pasludināta par pastāvīgu, neatkarīgu un demoklātisku republiku. Mēs ieguvām neatkarību un cīņās, kuras esam pārvarējuši pierāda to, ka esam neliela, taču ļoti spēcīga un bezbailīga tauta.

LATVIJA- šis vārds mums nozīmē zaļus pakalnus, rāmas upes un zilus ezerus, dzintara jūru, mierīgas debesis, darbīgus ļaudis un skaistus svētkus.
LATVIJA-šis vārds mums atgādina par tautas vēsturi un cilvēku centieniem strādāt un cīnīties mūsu-nākamo paaudžu-labā.
LATVIJA-šis vārds mums dod iedvesmu labiem darbiem, cerību valsts uzplaukumam un iedzīvotāju labklājībai nākotnē.

MUMS NAV KALNU GRĒDU AUGSTU, NAV MUMS AIZAS DZIĻUM DZIĻĀS.
MUMS IR LATVJU DAINAS AUSTAS, MUMS IR RAINIS, ASPAZIJA,
LĀČPLĒSIS AR LĀČA SPĒKU, SPRĪDĪTIS AR SIRDI CĒLU.
MUMS IR LAUKI, MEŽI, NORAS, ROKAS TULZNĀS SASTRĀDĀTAS.
MUMS IR PRĀTS UN STIPRA GRIBA. VARAM MĒS UN GRIBAM DARĪT.
SAVU ZEMI – SEVĪ TURĒT.

Ikvienam sirdī, domās un darbos būt kopā ar Latviju!
Sveicu svētkos – Latvijas valsts proklamēšanas 102.gadadienā!

No sirds – direktore R.Linde


Interešu izglītības pulciņu nodarbības novembrī


Izmaiņas konsultāciju sarakstā (tiks papildināts)2.11 – 20.11 Vēstures un sociālo zinību, latviešu valodas un literatūras nedēļasNo 2020. gada 1. septembra 1.-3. klasēm mācības notiek bijušās Lastādijas pamatskolas telpās Maskavas ielā 178


Stundu sākuma un beigu laiki

Stundas1.-3. klases
Lastādija
0.7.40 – 8.20
1.8.30 – 9.10
2.9.20 – 10.00
3.10.10 – 10.50
Pusdienas
1.abcd, 2.a
10.50 – 11.15
4.11.15 – 11.55
Pusdienas
2.bc, 3.abc
11.55 – 12.20
5.12.20 – 13.00
6.13.10 – 13.50
7.14.00 – 14.40
8.14.50 – 15.30
9.15.40 – 16.20
10.16.30 – 17.10
Stundas4.-9. klases
Pumpurs
0.7.40 – 8.20
1.8.30 – 9.10
2.9.20 – 10.0
3.10.10 – 10.50
Pusdienas
4.abcd, 5.ab
10.50 – 11.10
4.11.10 – 11.50
Pusdienas
5.c, 6.abc, 7.a
11.50 – 12.10
5.12.10 – 12.50
Pusdienas
7.bc, 8.ac, 9.ab
12.50 – 13.10
6.13.10 – 13.50
7.14.00 – 14.40
8.14.50 – 15.30
9.15.40 – 16.20
10.16.30 – 17.10