Posted on

Informācija jaunajam mācību gadam

Mācību līdzekļu saraksts 2021./2022. m.g.
Mācību grāmatu izsniegšana.

Read More
Posted on

Sajāj tautas, sarīb zeme

Tautas deju kolektīva “Dzīpars” un 7.-9. klašu deju kolektīva “Pumpurēni” video – PA VIENAM, BET…

Read More
Posted on

Informācija jaunajam mācību gadam

Mācību līdzekļu saraksts 2021./2022. m.g.
Mācību grāmatu izsniegšana.

Read More
Posted on

Sajāj tautas, sarīb zeme

Tautas deju kolektīva “Dzīpars” un 7.-9. klašu deju kolektīva “Pumpurēni” video – PA VIENAM, BET…

Read More